• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU verwijst het D66 plan naar papierversnipperaar

24 AUGUSTUS 2016

De RMU verwijst het D66 plan, naar de papierversnipperaar. D66 probeert via haar verkiezingsprogramma een oud stokpaardje - ‘afschaffing preventieve ontslagtoets’ - van stal te halen.

Na tientallen jaren van discussie over een versoepeling en een vereenvoudiging van het ontslagrecht heeft het Parlement in 2014 ingestemd met de Wet werk en zekerheid en is deze per 1 juli 2015 van kracht geworden.
D66 wil onder meer de kloof, wat bescherming betreft, tussen vaste krachten en flexkrachten verkleinen door flexkrachten direct een recht te geven op opbouw van de transitievergoeding en niet pas na twee jaar. De prijs hiervoor moet betaald worden door de vaste krachten: een eventueel ontslag niet meer vooraf laten toetsen door de rechter of het UWV, maar achteraf. Dit zou volgens D66 willekeur en dikke dossiers voorkomen. De RMU meent dat een onjuist medicijn wordt toegedaan voor een kwaal waaraan Nederland niet lijdt.

Opmerkelijk is dat D66 de positie van de zzp’ers buiten beschouwing laat. Zij genieten belastingvoordelen (bijvoorbeeld de winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek) die werknemers in loondienst niet hebben. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers in loondienst en “werknemers” die als ZZP’er hun diensten aanbieden tegen tarieven die 30 procent lager liggen. In Nederland is het aantal ZZP’ers in korte tijd toegenomen tot 1.2 miljoen. Een deel daarvan zijn geen echte maar schijnzelfstandigen. De keuze voor het ZZP-schap kan beïnvloed zijn door de fiscale voordelen.

De wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid aan te pakken. Wat de RMU betreft daarboven ook nadrukkelijk gekeken moeten worden naar het onderscheid tussen werknemers in loondienst vast of flex en zzp’ers op fiscaal gebied. Als mogelijke oplossing bepleit de RMU bepleit een soort volksverzekering voor een ieder die arbeid verricht, ongeacht of iemand in loondienst is of zzp’er met een collectieve inkomensverzekering, waar iedereen net als de AOW verplicht aan deelneemt.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen