• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU ziet kansen om alsnog een pensioenakkoord te bereiken

13 SEPTEMBER 2011

De onzekerheid rondom het gesloten pensioenakkoord duurt nog even voort nu FNV nog geen unaniem oordeel heeft gegeven. Wat de RMU betreft zullen werkgeversvoorman Bernard Wientjes (VNO-NCW) en minister Henk Kamp (Sociale Zaken) hun knopen moeten tellen en de weeffouten herstellen, die gemaakt zijn in het oorspronkelijke pensioenakkoord van juni dit jaar.

Ten eerste: de AOW-uitkering voor iedereen jaarlijks te laten stijgen met 0,6 procent, om zo tegen het oude pensioen op 65 er uit te kunnen, is te generiek en onbetaalbaar. In het pensioenakkoord is afgesproken om dit te financieren met het schrappen van de ouderenkorting, die vooral de onderkant van de inkomensverdeling helpt. Hierdoor ontstaat er een herverdeling van arm naar rijk. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest.
De RMU stelt voor om de ouderenkorting niet te schrappen en de compensatie van 0,6 procent inkomensafhankelijk te maken.

Ten tweede is het niet meer bij hoeven te storten door de werkgevers als een pensioenfonds in de problemen is gekomen te veel in ‘beton gestort’. Argumentatie is dat de pensioenpremie al te hoog is en uit concurrentieoverweging niet meer mag stijgen. Dat de premies een ‘historisch hoog niveau hebben bereikt’ is echter aantoonbaar onjuist. Rond 1980 lag de premie bij het ABP en Zorg en Welzijn PGGM op respectievelijk 24 en 25 procent, de huidige premie bij deze fondsen is enkele procentpunten lager. Alleen de pensioentoezichthouder, de Nederlandsche Bank heeft thans een pensioenpremie van 31 procent. Daarbij komt dat in de huidige praktijk veelal werkgevers én werknemers gezamenlijk de pensioenpremie opbrengen. Het risico voor stijging van de pensioenpremie is nu éénzijdig bij de werknemers gelegd.

Delen