• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU-jaarverslag: Mijlpaal vanwege 35-jarig jubileum

24 MEI 2019

De christelijke vakorganisatie RMU heeft met ruim 17 duizend leden en positieve financiële resultaten het jaar 2018 gezond afgesloten. Bovendien is 2018 een bijzonder jaar voor de RMU vanwege het 35-jarig jubileum. Voor duizenden mensen is de RMU al 35 jaar van grote betekenis in bezinning, persoonlijke hulp en belangenbehartiging rondom geloof en werk.

Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU, kijkt met dankbaarheid terug op 35 jaar RMU: “Als je ziet hoe de RMU is begonnen met enkele politieagenten, en dat we nu zijn gegroeid tot ruim 17 duizend leden in alle sectoren, dan heeft de RMU haar waarde wel bewezen.”

Onstuimig

Als Schalk terugblikt op 2018, ziet hij een onstuimige arbeidsmarkt. “Er is gelukkig meer dan genoeg werk, maar ook een groot tekort aan goed personeel. Nog nooit wisselden zoveel mensen van baan. Steeds meer mensen ervaren een hoge werkdruk, ook zie je een toenemend aantal burn-outs. Dan blijkt de RMU een stabiel baken te zijn voor houvast in het werk.”

Meer ondernemers

De RMU heeft afgelopen jaar duizenden leden persoonlijk geholpen. In totaal is bijna 4500 keer hulp verleend – iets minder dan in 2017. De RMU is 278 keer – iets meer in dan in 2017 – in actie gekomen om de belangen van groepen werknemers te behartigen, bijvoorbeeld bij fusies of reorganisaties. Verder maken steeds meer ondernemers gebruik van de RMU-dienstverlening.

Christelijk geluid

De RMU is er niet alleen voor praktische hulp, maar ook voor een principieel geluid. Schalk: “Als het gaat over de zondagsrust, eenverdieners of gewetensbezwaarde werknemers, dan blijkt het RMU-geluid onmisbaar op de werkvloer en in de samenleving.

Downloads:

Lees ook het nieuws over het jaarverslag en de terugblik op de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort (incl. foto's) in het Reformatorisch Dagblad.

Delen