• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU-onderzoek: Werkdruk grootste probleem publieke sector

17 NOVEMBER 2018

Werkdruk is het grootste probleem in de publieke sector, blijkt uit een onderzoek van vakorganisatie RMU onder haar leden. Ruim 9 op de 10 mensen die in zorg, onderwijs, politie en defensie werkzaam zijn, ervaart in meer of minder mate werkdruk, waarvan 6 op de 10 sterk tot zeer sterk. De RMU luidt daarom de alarmklok.

Uit de peiling van de RMU blijkt dat niet alleen werkdruk een groot probleem is. Op de tweede plaats staat bureaucratie of overbodige regels (89 procent), op de derde plaats gevolgd door het personeelstekort (85 procent). Hekkensluiter is het ontbreken van salarisperspectief: dit speelt bij 75 procent van de RMU-leden in de zorg, onderwijs, politie en defensie.

Verontrustend

De RMU is verontrust door deze resultaten. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “Mijn grootste zorg is dat de drie eerste factoren elkaar versterken: werkdruk, regeldruk, en druk op de arbeidsmarkt. We wisten al dat de publieke sector onder spanning staat, maar het blijkt nog veel sterker aanwezig te zijn dan we dachten. Het meest verontrustend is de werkdruk gekoppeld aan de vele vacatures, blijkt ook uit de toelichting die mensen geven. Je ziet aan de ene kant veel hart voor de publieke zaak, maar anderzijds dat het mede door deze problemen niet aantrekkelijk is om te solliciteren in de publieke sector.”

Maak werk van de publieke sector

De RMU trekt daarom aan de bel. Schalk: “Zij die in de zorg, het onderwijs, bij politie of defensie werken, zetten zich met hart en ziel in voor ons allemaal. Als we geen goede oplossingen vinden voor deze elkaar versterkende problemen, wankelt de hele samenleving. De RMU roept daarom het kabinet op om zich in te zetten voor meer handen aan het bed, extra mensen voor de klas en meer personeel dat werkt voor onze veiligheid. Overheid, maak werk van de publieke sector!“

De RMU heeft dit onderzoek uitgevoerd onder haar leden die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, bij politie en defensie. Op basis van signalen uit deze sectoren zijn een viertal actuele problemen voorgelegd, waarbij is gevraagd in welke mate zij dit ervaren.

Delen