• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ruimer ouderschapsverlof op komst

05 APRIL 2019

Het Europees Parlement heeft er definitief mee ingestemd dat de partner recht krijgt op minimaal tien dagen kraamverlof na de geboorte van een kind. Werkgevers moeten over die periode minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon. Als de lidstaten ook formeel hebben ingestemd met de nieuwe regel, dan moet de EU-richtlijn binnen drie jaar worden omgezet in nationale wetgeving.

Er komt verder vier maanden ouderschapsverlof waarvan de ouders de helft niet mogen overdragen. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de lidstaten. In Nederland heeft een ouder recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar voor maximaal 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt.

De RMU is voorstander van meer ouderschapsverlof. Niet zozeer om te zorgen dat beide ouders meer kunnen werken, maar vooral met het oog op een goede zorg voor het kind. Beide ouders krijgen hiermee meer ruimte om gezin en werk in balans te houden in een bijzondere levensfase na de geboorte van een kind. Verder benadrukt de RMU dat de opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van beide ouders en dat zij ook beiden alle ruimte moeten behouden om zelf te kiezen hoe zij zorg en arbeid in het gezin onderling verdelen. Als deze uitbreiding van het ouderschapsverlof daaraan kan bijdragen, juicht de RMU dat toe.

Wel zet de RMU haar vraagtekens bij de bekostiging van het extra betaalde ouderschapsverlof. Het is beter om via de kindregelingen elk ouderpaar evenveel toeslag per kind te geven, ongeacht of je geboorteverlof opneemt en of dat je van kinderopvang gebruik maakt. Zo geef je alle ouders zelf de ruimte om passende keuzes te maken en voorkom je bijvoorbeeld dat eenverdienersgezinnen geen ouderschapsverlof kunnen opnemen omdat ze anders financieel niet rond komen.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen