• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Salaris onderwijs omhoog, werkdruk omlaag

08 DECEMBER 2017

Opnieuw een bericht over de situatie in het onderwijs. Voor 12 december 2017 staat weer een stakingsdag gepland.

Even de feiten. Het kabinet heeft in totaal 720 miljoen euro beschikbaar gesteld voor salarissen en werkdruk. De actievoerende leraren eisen het dubbele bedrag, namelijk 1,4 miljard.

Salaris omhoog, werkdruk omlaag

De RMU heeft een duidelijk uitgangspunt: salaris moet omhoog, werkdruk moet omlaag. Het geld dat nu beschikbaar wordt gesteld, is daar ook voor bedoeld. Het is nu zaak om met goede plannen te komen, zodat dit geld ook daadwerkelijk ingezet gaat worden. Dat heeft hoogste prioriteit.

Nieuwe staking

Een nieuwe staking zal niets opleveren op de korte termijn. Beter is om nu aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en twee routes af te spreken: wat doen we met het toegezegde geld op korte termijn, en wat is het perspectief op de langere termijn.

De RMU wijst staking ook principieel af. Allereerst op Bijbelse gronden, maar ook vanuit pedagogisch oogpunt, zoals eerder betoogd. Inmiddels is de RMU wel voor u aan het werk. Omdat we graag uw werkdruk willen verlichten, omdat uw beroep een goed salaris waard is.

Bijeenkomst

De RMU-sector Onderwijs GOLV gaat een bijeenkomst organiseren over WERKDRUK in het onderwijs. Een uitnodiging daarvoor komt begin 2018 naar u toe. Ik hoop dat we in die bijeenkomst ook uw ervaringen te horen krijgen, zodat de RMU die kan ventileren, bijvoorbeeld richting het Ministerie van OCW en naar de sociale partners.

Onder de aandacht bij Rutte

Juist die rechtstreekse benadering van de RMU naar politiek en sociale partners zijn heel belangrijk. Zoals D.V. maandag 11 december 2017, als de RMU Nota Arbeidsvoorwaarden, onder de titel Visie’18, wordt aangeboden aan de minister-president. Dat is een prima gelegenheid om ook dit aspect van de zorgen in het onderwijs te benoemen.

Uiteraard staat de RMU open voor suggesties vanuit de leden. Mail gerust, naar info@rmu.nu o.v.v. Werkdruk in het onderwijs.

Delen