• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Snelle cao INretail verbaast RMU niets

30 JUNI 2016

De FNV is amper vertrokken van de overlegtafel en nu ligt er een cao-akkoord tussen de CNV en INretail. "Geen verrassing," zegt Chris Baggerman.

"Het verbaast mij niet dat er nu snel een akkoord is bereikt tussen INretail en CNV Vakmensen over een twee-jarige cao in de Mode- en Sportbranche: ‘onder druk wordt alles vloeibaar". Om verdere onrust onder de medewerkers te voorkomen is snel een cao-akkoord gesloten met een minimale loonsverhoging van 0,4 procent per half jaar (volgens persbericht INretail), terwijl de inzet van de RMU was om de lonen in 2016 voor eenjarige cao met 2,2 procent te laten stijgen in de mode en sportdetailhandel, gelet op het jarenlang niet hebben ontvangen van enige loonstijging.

  Was Wordt
Maandag t/m vrijdag Van 21.00 tot 24.00 50% Van 22.00 tot 24.00 uur 50%
Zaterdag Van 18.00 tot 24.00 100% Van 22.00 tot 24.00 uur 50%


Het is tekenend dat ook nog eens is afgesproken om de toeslagen voor het werken op onaangename uren te verlagen. ´╗┐Vergeten wordt daarbij dat mensen die werken in distributiecentra van mode- en sportwinkels wel op die uren aan het werk zijn. Laat de dam voor het werken op onaangename uren zo hoog mogelijk zijn en begin niet te sleutelen aan het verlagen toeslagen op die uren: het hek is dan van de dam. We hebben het over mensen die 50 of 55 jaar zijn, 30 jaar in de sector werkzaam zijn en 9 Euro netto verdienen. Als de kruitdampen zijn opgetrokken zal blijken dat de afgesproken loonsverhoging als sneeuw voor de zon verdwijnt door de verlaging van de toeslagen."

Zie: "INretail blij met verdere modernisering cao" en "Cao-akkoord voor mode- en sportwinkels" en "FNV en RMU laken cao-akkoord mode- en sportwinkels".

De RMU verstuurde een mailing naar haar leden die werken in deze cao.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen