• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Sociaal Plan Philadelphia met gerust hart voorgesteld

18 MAART 2014

Nieuwe besprekingen met vakbonden en Raad van Bestuur van Philadelphia hebben gezorgd voor aanvullende afspraken op het oorspronkelijke Sociaal Plan. Deze uitkomsten zorgen ervoor dat de RMU met een gerust hart dit nieuwe Sociaal Plan aan haar leden voorlegt.

De redenen hiervoor zijn, dat er een aantal substantiële verbeteringen zijn aangebracht:

1. In artikel 6 is nadrukkelijker vastgelegd, dat tijdens de mobiliteitsperiode de aangezegde medewerker zijn tijd besteed aan het mobiliteitstraject naast eventueel het verrichten van werkzaamheden. De medewerker staat centraal en de afspraken in het mobiliteitsplan zijn leidend.

2. Het hele systeem van vouchers is losgelaten, zie artikel 8.4.1 en verder. Alle outplacement-activiteiten en het traject Erkenning Verworven competenties komen volledig voor rekening van Philadelphia. Aanvullend krijgt iedere aangezegde boventallige medewerker de mogelijkheid om (om)scholing te volgen. Medewerkers kunnen hiervoor een scholingsplan opstellen.

3. Het begrip passende functie is aangepast, zie artikel 1. Om de plaatsingsmogelijkheden binnen Philadelphia te vergroten kan er ook een functie aangeboden worden, die maximaal 1 FWG-schaal lager is ingedeeld. Maar er is in artikel 8.2.14 een salarisgarantie gedurende twee jaar afgesproken. Tevens is er in dit artikel expliciet vastgelegd dat na herplaatsing zowel werkgever als werknemer de inspanningsverplichting hebben om opnieuw geplaatst te worden op een passende functie op het oorspronkelijke, hogere FWG-niveau.

Leden kunnen tot 25 maart hun stem uitbrengen.

Chris Baggerman is Coordinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu
Delen