• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Sociale rand om het bijstandsakkoord

05 FEBRUARI 2014

Opnieuw een akkoord, nu over de bijstandswet. En eerlijk is eerlijk, het is een verbetering van de eerste versie. En ere wie ere toekomt, dit is dankzij de zogenoemde C3, de constructieve drie partijen die het kabinet momenteel helpen om de begroting op orde te krijgen.

Natuurlijk blijft het zo dat de bijstandswet in zijn geheel aangescherpt wordt, maar er zijn enkele belangrijke verzachtingen en verbeteringen gekomen. In de nieuwe bijstandswet is er oog voor alleenstaande ouders, voor mantelzorgers en voor Wajongers. Deze drie springen er wel even uit.

Allereerst is het een pluspunt dat alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 5 jaar niet gedwongen worden om te gaan solliciteren. De zorg voor hun kind(eren) heeft hogere prioriteit dan een betaalde baan. Dat is een belangrijk uitgangspunt.

Het tweede belangrijke onderdeel gaat om de mantelzorgers. Hier wordt duidelijk dat werken niet alleen draait om betaalde banen. Het wordt mogelijk dat gemeenten er voor kiezen om mensen die bijstand trekken van de gemeente een tegenprestatie voor het algemeen nu moeten leveren. Er zijn al heel wat voorbeelden langs gekomen, van straatveger tot papierversnipperaar. In het nieuwe akkoord over de bijstand is vastgelegd dat ook mantelzorg kan dienen als tegenprestatie. Daarmee wordt recht gedaan aan de waarde van mantelzorg, niet alleen voor de personen in kwestie, maar voor het geheel van de samenleving.

Als derde is er een duidelijke verbetering voor de Wajongers te zien. De bedoeling was om Wajongers die geen werk kunnen vinden hun uitkering te ontnemen en hen in de bijstand te laten belanden. Maar dan gaat ook het bijstandsregime voor hen gelden, met alle gevolgen van dien. Nu is besloten dat zij hun Wajong-uitkering behouden, ook al wordt deze in het geval dat ze niet aan het werk komen wel teruggebracht van 75 naar 70 procent van het minimumloon.

Kortom, de bijstandswet die nu voorligt is een akkoord met een sociale rand.

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu.
Delen