• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Somberste scenario werkelijkheid voor deel Imtech medewerkers

13 AUGUSTUS 2015

Het meest sombere scenario is werkelijkheid geworden; een mooie zomerdag eindigt gitzwart voor een groot deel van de 3.300 werknemers in Nederland en 11.400 wereldwijd.

Vanaf 2013 verkeerden de 22.000 werknemers al in onzekerheid vanwege voortdurende dreiging van ontslag. Het is anderzijds wel bemoedigend dat Imtech Marine (873 werknemers) verkocht wordt aan Pon waardoor hun werkgelegenheid gewaarborgd is.

Op zeer korte termijn zal de RMU gezamenlijk met de andere vakorganisaties in gesprek gaan met de curatoren. Begin volgende week staan een zestal voorlichtingsbijeenkomsten gepland in het gehele land om de werknemers te vertellen wat hun positie is. Het is opvallend dat de curatoren spreken over behoud van 1.300 banen in Nederland terwijl zij in hun berichtgeving het uitsluitend hebben over de verkoop van Imtech Marine. Daar werken niet meer dan 873 werknemers. De RMU zal hierover opheldering vragen aan de curatoren.

Lees ook de berichtgeving van het RD: RMU: faillissement Imtech somber scenarioCurator: werknemers Imtech krijgen salaris en Asscher: triest voor medewerkers Imtech.

Onze informatie voor leden: Dossier Imtech.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen