• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Steeds meer werkdruk en -stress

11 SEPTEMBER 2018

Het gaat goed met Nederland! We zijn tevreden over de kwaliteit van leven. Maar de werkdruk en -stress nemen toe. We voelen ons steeds meer opgejaagd. Zorgwekkend, vindt de RMU. Hoe vinden we weer een gezonde balans?

Net als vorige jaren geven Nederlanders hun leven een 7,8, zo blijkt uit het tweejaarlijkse rapport 'De sociale staat van Nederland 2018' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Enkele positieve highlights:

  • Nederlanders hebben over het algemeen een hoge kwaliteit van leven. Het opleidingsniveau stijgt en na economisch roerige tijden neemt de werkloosheid af en herstelt de koopkracht.
  • Het aantal slachtoffers van criminaliteit daalt en gevoelens van onveiligheid nemen af. De kwaliteit van woningen blijft geleidelijk stijgen en de tevredenheid met de woning is hoog.
  • Bijna 80% van de Nederlanders voelt zich gezond en ruim de helft sport wekelijks; de levensverwachting stijgt door.
  • Al jarenlang waarderen Nederlanders hun leven gemiddeld met een 7,8 als rapportcijfer.
  • De maatschappelijke participatie is redelijk stabiel de afgelopen 10 jaar. Het aandeel dat vrijwilligerswerk doet schommelde tussen de 25% en 30%.
  • Sinds begin 2018 zijn Nederlanders positiever over de richting die het land op gaat. Er zijn grote opleidingsverschillen: 62% van de hogeropgeleiden vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland, tegenover 47% van de middelbaar opgeleiden en 40% van de lageropgeleiden.
  • In Nederland is de misère-index van werkloosheid, het overheidstekort en de inflatie lager dan gemiddeld in de Europese Unie en is Nederland weer nagenoeg aanbeland op het niveau van voor de crisis.

Opgejaagd

Tot zover het goede nieuws, want er zijn ook enkele zorgen. Zo voelen in 2016 meer Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar zich opgejaagd (39%) dan in 2006 (31%). Ten opzichte van 2011 – toen dit 43% bedroeg – is er geen sprake van een toename. Hogeropgeleiden en mensen met (jonge) kinderen voelen zich relatief vaak opgejaagd en vrouwen voelen zich vaker opgejaagd dan mannen (44% resp. 35%).

Personeelstekort

De RMU herkent de toename van werkstress. Het is niet alleen de prestatiemaatschappij die de druk opvoert, maar veel sectoren kampen ook met grote personeelstekorten. We merken op de werkvloer een toenemende druk om te presteren, om tekorten op te vangen, nu echt geen fouten te maken, nu even niet ziek te worden. Als daar maar iets tussen komt, dan kan dat extra stress veroorzaken.

Gezonde balans

Waar de werkgever erop moet toezien dat het takenpakket niet te zwaar is, mag hij van de werknemer verwachten dat deze er een gezonde leefstijl op na houdt. Werkstress heeft namelijk ook te maken met de sociale omstandigheden en de thuissituatie. Het draait daarbij om een goede balans tussen werk en thuis. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een gezond arbeidsritme, met de zondag als rustdag.

Bron: RD

Peter Schalk
Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen