• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Steeds minder eenverdieners

29 MEI 2019

Nederland heeft steeds minder eenverdieners, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek. Vooral moeders met jonge kinderen gaan steeds meer aan het werk.

Dat het aantal eenverdieners daalt, is niet verrassend. De overheid probeert al jaren meer vrouwen aan het werk te krijgen. Wie kiest voor vrijwilligerswerk of de zorg voor kinderen, wordt gewoon financieel afgestraft. Het is verontrustend dat juist moeders met jonge kinderen vaker en meer uren aan het werk gaan. Als dit een gevolg is van het emancipatiestreven door de overheid, dan zijn kinderen letterlijk het kind van de rekening.

De RMU is niet tegen arbeidsparticipatie van vrouwen, maar wel tegen de overheidsdwang om meer vrouwen aan het werk te krijgen en dus ook tegen fiscale maatregelen die de keuzevrijheid van ouders hierin beperken. Ouders moeten de volledige vrijheid krijgen om zélf keuzes te maken over de verdeling van zorg en werk in het gezin, passend bij hun eigen principes en persoonlijke situatie.

Delen