• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Steeds vaker ontslag met wederzijds goedvinden

30 MEI 2017
In het kort:
  • Werkgevers ontslaan werknemers niet eerder of later door nieuwe ontslagregels in WWZ
  • Aantal ontslagen met wederzijds goedvinden gestegen, waardoor ook ontslagkosten
  • RMU ziet nut van WWZ, maar vraagt wel om aanpassingen vanwege ongewenste bijwerkingen

Het ontslaan van werknemers zou goedkoper en eenvoudiger worden. Dat had minister Asscher op het oog met de versoepeling van het ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 1 juli 2015 in werking trad. Echter blijkt in de praktijk dat werkgevers werknemers niet eerder of later ontslaan door de nieuwe ontslagregels. Bovendien zijn de ontslagkosten voor werkgevers juist iets toegenomen. Dat staat in het onderzoek van SEO, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Toename ontslagen met wederzijdse goedkeuring

Hoewel de ontslagvergoeding met 20% is gedaald, moeten werkgevers ontslagen werknemers langer en in de praktijk steeds vaker doorbetalen. De loondoorbetaling na ontslag is namelijk gestegen van zes naar tien weken. Maar opvallender nog: in de praktijk blijkt dat steeds meer ontslagen met wederzijdse goedkeuring plaatsvindt. Dat geldt nu voor 70% van de ontslagen, terwijl dat vier jaar eerder nog 61% was.

Verschil tussen vast en flex

Het is niet de eerste keer dat er kritiek klinkt op de WWZ. De ontslagregels blijken in praktijk niet soepeler te zijn. Werkgevers zijn juist huiveriger geworden om een vast contract te geven en hebben de voorkeur voor flexwerkers waar zij binnen twee jaar weer vanaf kunnen. Dit verstevigt de rechtspositie van vaste werknemers. Het probleem is nu dat die kloof tussen vast en flex steeds groter wordt… Dat zijn onbedoelde en ongewenste bijwerkingen van deze nieuwe ontslagregels.

WWZ terugdraaien?

Moeten we de WWZ dan maar terugdraaien? Nee, dat gaat te ver. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. De WWZ heeft namelijk ook duidelijkheid en eerlijkheid gegeven wat betreft ontslagvergoedingen. Duidelijkheid door een wettelijke verankering en doordat er geen ruimte meer bestaat voor het hanteren van wegingsfactoren. Eerlijkheid omdat nu ook bij ontslag via het UWV een ontslagvergoeding toegekend kan worden. Voorheen was een ontslagvergoeding alleen aan de orde bij ontslag via de kantonrechter.

Aanpassing noodzakelijk

Maar het is wel noodzakelijk dat de WWZ aangepast wordt. De groter wordende kloof tussen vast en flexwerk moeten we een halt toeroepen. Sterker nog: het is van groot belang deze kloof te verkleinen, zodat het voor werkgevers weer aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom moeten we nadenken over hoe we de rechtspositie van flexwerkers kunnen versterken. De RMU stelt voor om werkgevers een afdrachtskorting toe te kennen voor loonheffing en sociale premies als zij een vast contract geven aan werknemers met een tijdelijk contract. Dat is geen medicijn voor alle bijwerkingen, maar zorgt er wel voor dat meer werknemers een vaste baan en daarmee zekerheid ontvangen.

Lees ook onze reactie in het Reformatorisch Dagblad.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen