• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Stelt zich aan je voor: Jan Kloosterman

19 FEBRUARI 2020

Amper drie weken aan de slag als nieuwe voorman van de RMU, stellen we graag Jan Kloosterman voor. Leer de nieuwe raad van bestuur via vijf vragen beter kennen.


1. Waarom de RMU?

“Mensen die bij de RMU werken, willen zich laten leiden door de leefregels vanuit Gods Woord. Die leefregels zijn net zo goed geestelijk als praktisch. Ze raken dus ook arbeid en beroep. Met enthousiasme en een diepe overtuiging zet ik me graag in om dat uit te dragen en concreet te maken verbonden aan de vragen die vandaag actueel zijn.

Het staan als christen in deze wereld is een opdracht waartoe ik me geroepen weet. Op het snijvlak van kerk en samenleving waarbij het gaat om geloof en ongeloof. In ons doen en laten wordt duidelijk hoe zoutend we zijn en hoe lichtend ons leven is. Dat geldt voor werkgevers en voor werknemers. Dat geldt ook voor de RMU. Daarom is de RMU ook present om helder te maken waar christenen voor staan op allerlei ethische thema’s die raakvlakken hebben met arbeid en beroep.”

2. Hoe zie jij je rol als RMU-voornam voor ondernemers?

“Het is mijn taak om samen met de RMU-collega’s te zorgen dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. Allereerst denk ik aan dan aan het vertegenwoordigen van Bijbelse standpunten die gaan over arbeid en beroep. Ik wil stem geven aan christelijke ondernemers in het maatschappelijke, publieke debat maar ook achter de schermen. Samen staan we sterker dan alleen!

Meer praktische kunnen we bijvoorbeeld ook waarde toevoegen door een goed juridisch advies. Verder denk ik ook aan preventie om uitval van werknemers te voorkomen. Daarin staan we naast ondernemers en denken we graag mee. We bieden niet voor niets coaching aan. Een goede coach kan in veel situaties verdere escalatie voorkomen. Het is goed en nodig om de breedte van onze toegevoegde waarde voor ondernemers te blijven ontwikkelen en naar hen toe te gaan om te horen wat er nodig is. Uiteraard denk ik ook aan de principiële bezinning op onderwerpen. Dan denk ik aan thema’s als; verantwoord maatschappelijk ondernemen en wat het betekent om als christen werkgever zijn.”

3. Welke boodschap heb jij vanuit je visie op dienend leiderschap voor ondernemers?

“Daar zou je een avond over kunnen vullen… Ik denk dat aandachtig luisteren naar en het echt zien van mensen een belangrijk begin is. Dat geldt voor personeel maar ook voor klanten. Aandacht en zorg voor de relationele kant van de zaak is belangrijk. Ook als je een meningsverschil hebt, doet het er toe hoe je daarover in contact bent. Je dient je zaak met sociale duurzaamheid. Sociale duurzaamheid is gericht op een langdurige en gezonde inzet van mensen en hun ontwikkeling. Dat raakt alle relaties en wordt bepaald door wie je daarin bent als mens. Dat raakt echter net zo goed verkoopcijfers omdat het over klantbinding gaat. Het gaat ook over de vraag hoe je aan goed personeel komt en bestaande werknemers bindt.”

4. Welke eigenschappen vind jij bij ondernemers passen?

“Creativiteit, moed of lef en ruimte om te ontplooien en te investeren. Elke persoon en situatie is natuurlijk weer anders en vraagt om andere dingen. Toch denk ik dat deze eigenschappen in heel veel situaties helpend zijn.”

5. Zie jij jezelf ooit nog eens ondernemer worden?

“Dat zou ik niet graag uitsluiten. Tot nu toe is mijn levensweg niet zo geleid. Leuk en uitdagend vind ik het wel. Overigens denk ik dat een stukje ondernemen bij de RMU ook mogelijk is. Daar richt ik me nu vol overtuiging eerst op.”

Heb je de vlogs van Jan Kloosterman zijn eerste werkweek al gezien? Bekijk ze hier!
Delen