• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Sterke twijfels of Quotum gehaald wordt

09 APRIL 2015

De Quotumwet, die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer is een goede stok achter de deur. Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening neemt af. In het sociaal akkoord (2013) is afgesproken dat het aantal reguliere plaatsen voor jongere arbeidsgehandicapten zal toenemen. Uitgangspunt daarbij is op basis van vrijwilligheid.

In het Herfstakkoord (begrotingsakkoord 2014) is met de D66, CU en de SGP afgesproken dat in 2014 5.000 mensen met een beperking aan het werk moeten worden geholpen. Dat was een verdubbeling van het aantal (2.500) dat in het sociaal akkoord was afgesproken. In 2015 moeten 7.500 jongeren worden geplaatst.

Volgens de Participatiewet moet het Nederlandse bedrijfsleven 100.000 arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zorgt voor 25.000 werkplekken. Dit zal geleidelijk dienen te gebeuren. In 2016 controleert de overheid of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Lukt dit niet, dan zal de Quotumwet in werking treden en kunnen ondernemers vanaf 2017 een boete krijgen van € 5.000,- voor elke niet-ingevulde werkplek.

Het uiteindelijke doel van de Participatiewet is dat 5 procent van het totale personeelsbestand binnen bedrijven met meer dan 25 medewerkers bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking.

Visie RMU
De RMU is betrokken bij diverse cao-onderhandelingen. Telkens blijkt dat het afspreken van concrete aantallen plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeizaam gaat. De Algemene Werkgevers Vereniging (AWVN), die betrokken is bij de totstandkoming van honderden cao’s geeft aan dat er bij de cao-onderhandelingen waar zij bij betrokken zijn sinds 2013 ruim 2.600 werkplekken met een beperking gerealiseerd zijn. Het doel van de AWVN voor 2015 is 7.500. De RMU heeft sterk zijn twijfels of dit gerealiseerd zal gaan worden. De RMU vraagt in het bijzonder aandacht voor hen, die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn te voldoen aan de steeds hogere eisen. Op werkgevers en overheid rust de taak ervoor te zorgen dat alle groepen kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De RMU pleit ervoor om te kijken wat een medewerker kan in plaats van zijn of haar belemmeringen uit te gaan.

Chris Baggerman is Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reacties achter of stuur een e-mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu
Delen