• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Steun minister Kamp voor winkeliers

19 MAART 2014

De RMU reageert positief op de stappen die minister Kamp genomen heeft in de richting van winkeliers die geconfronteerd worden met boetes als ze hun winkels op zondag gesloten houden. Het is jammer dat er geen wettelijke maatregelen getroffen zijn, maar er zijn wel stappen gezet. Dat is beter dan wat er lag, destijds in de Eerste Kamer.

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft in een brief aan de Tweede een Eerste Kamer gereageerd op de motie Holdijk, waarin hij verzocht werd te onderzoeken op welke wijze winkeliers gevrijwaard zouden kunnen worden van boetes als ze hun winkel op zondag gesloten houden. De minister heeft aangegeven dat hij wettelijke regelingen geen optie vindt. Hij vindt dat daarmee te veel inbreuk gedaan zou worden op de contractsvrijheid. Vervolgens heeft hij wel enkele substantiële stappen ondernomen.

Allereerst heeft hij via de VNG nogmaals de nadruk gelegd op het wegen van de belangen van winkeliers in geval van openstelling van winkels op zondag. De gemeenten dienen de belangen van verschillende groepen te wegen. Ook dit belang is daar nadrukkelijk onderdeel van. Daarnaast heeft de minister afspraken gemaakt met de ROZ (Raad Onroerend Zaken). De ROZ is een belangenvereniging van verhuurders, die modelovereenkomsten aanbiedt aan haar leden. In de algemene bepalingen deze modelovereenkomsten is een bepaling opgenomen op grond waarvan winkeliers een boete moeten bepalen als zij hun winkel niet op zondag openen. De ROZ heeft aangegeven deze bepaling te wijzigen. Als een winkelier onderbouwd aangeeft niet op zondag open te willen zijn, dan mag een verhuurder dit verzoek niet op onredelijke gronden weigeren.

Een belangrijke zinsnede in de brief van minister Kamp is die over de evaluatie van de wet. Bij die evaluatie moet dit punt van de boetes voor winkeliers nadrukkelijk aan de orde komen. Dat betekent naar de mening van de RMU dat hiermee ook in de toekomst teruggegrepen kan worden op deze brief. Als in de praktijk toch problemen ontstaan met boetes, dan wel met uitsluiting, dan kan alsnog bezien worden of een juridische waarborg alsnog gevonden moet worden. De RMU zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu
Delen