• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Stil vanwege corona

27 MAART 2020

Na bijna twee weken thuis werken, merk ik hoe ik het directe contact met collega’s mis. Het contact is bijna alleen maar digitaal of per telefoon. Het is behelpen.

Onze wereld is klein geworden. We leven op onze eigen vierkante meters grond. Het is stil om ons heen terwijl de zorgen toenemen. Mensen worden ziek en geraakt in hun gezondheid. Anderen zien hun inkomsten wegvallen. Sommige ondernemers vrezen voor de toekomst van hun bedrijf. Omzien naar elkaar is nodig. Met solidariteit in tijden crisis maak je een belangrijk verschil. Daar riepen we in de open brief afgelopen zaterdag in verschillende kranten toe op.

We proberen ons te redden met het thuiswerken. Met man en macht proberen we ons tegen corona te beschermen. We leggen onze economie en het openbare leven grotendeels stil. En toch moeten we erkennen dit als mens niet in de hand te hebben. We zijn klein en nietig.

Bezinning is nodig en de stilte biedt daar ruimte voor. Buigen we ons als kleine en schuldige mensen neer voor Gods genadetroon. Biddend om acht te geven op wat Hij zegt? Luisteren we echt naar wat in deze dagen vanuit Gods Woord tot ons komt?

De gebrokenheid van ziekte is het gevolg van de zonde. Daar hebben wij voor gekozen. Daarom moeten we bij Hem zijn. Hij geneest en heelt de gebrokenen van hart. Laten we de stilte gebruiken om Hem te voet te vallen. Om biddend te zingen:

God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.

Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in zijn ogen?

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ook te vinden op YouTube:

Lees de 5 handreikingen rondom coronavirus nog even terug

Naar het overzicht over corona voor werknemers

Naar het overzicht over corona voor ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen