• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Strijd om zondagtoeslag in kledingbranche

17 APRIL 2015

De RMU is teleurgesteld over de houding van de werkgevers in de mode- en sportdetailhandel. Werkgeversorganisatie INretail gaat over een nieuwe cao onderhandelen met de kleine, niet representatieve, Alternatief voor Vakbond (AVV). De reguliere vertegenwoordigers van de 95.000 werknemers, de vakorganisaties FNV, CNV, De Unie en de RMU worden hierdoor aan de kant geschoven.

Eind vorig jaar meldde INretail al dat er met de traditionele vakorganisaties geen afspraken waren te maken over het afschaffen van de zondagstoeslag. Sinds 1 december 2013 is er geen cao meer in de branche. Half maart hebben de vakorganisaties nog gesproken met een werkgeversdelegatie van INRetail. Aangegeven is toen dat de vakorganisaties geen discussie willen over de zondagstoeslag, maar wel bereid zijn om onderzoek te doen naar een nieuw systeem van toeslagen en hoe om te gaan met flexibiliteit. De reactie van INretail was echter klip en klaar: “Een cao afsluiten kan alleen als er NU een wijziging in de zondagtoeslagbepaling afgesproken wordt.”

RMU leden worden veelal niet direct getroffen door het eventueel afschaffen van de zondagtoeslag omdat ze toch niet werken op deze dag. De stellingname van INretail heeft echter twee effecten. Ten eerste dat er steeds minder werknemers op zondag zullen willen werken. Dat juicht de RMU alleen maar toe. Ten tweede kan de huidige wetgeving onder spanning komen te staan. Op grond van de huidige Arbeidstijdenwet kan namelijk iedere werknemer, ongeacht zijn beweegredenen, weigeren om op zondag te werken. Als de zondag gelijk geschakeld wordt met de andere dagen van de week zal de druk groter worden vanuit het grootwinkelbedrijf om de wetgeving aan te passen. De verwachting is immers dat, bij het niet meer betalen van een toeslag, steeds meer werknemers een beroep zullen doen op deze bepaling uit de Arbeidstijdenwet.

Toch meent de RMU dat afschaffing van de zondagtoeslag een onbegaanbare weg is, gelet op onderstaande argumenten:

  1. Laat de zondag rustdag blijven. Als meegegaan wordt in de afschaffing van de toeslag wordt toegegeven aan de druk om de zondag niet meer langer als apart gezette dag te beschouwen, maar gelijk te laten worden aan alle andere dagen van de week.
  2. Wanneer het salaris voor de zondag verlaagd wordt tot het kale loon zonder toeslag zullen er meer winkels open gaan, wordt de druk op de medewerkers groter en neemt de sociale cohesie af.
  3. Het levert de economie geen euro extra op. Het geld wordt alleen op een ander moment uitgegeven.
  4. Wanneer de zondagstoeslag in de cao Fashion & Sport INretail verdwijnt, kan dat als breekijzer gaan fungeren om ook in andere sectoren van de zondagstoeslag af te komen. Nu maken deze de aparte status van de zondag nog duidelijk in diverse cao’s.

Lees ook het nieuwsbericht van het Reformatorisch Dagblad hierover schreef: Modebranche zoekt alternatieve route voor afschaffing zondagstoeslag.

Chris Baggerman is Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen