• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Strijd voor palliatieve zorg

04 FEBRUARI 2016

De Adviescommissie voltooid leven, ook wel bekend als de Commissie Schnabel, is tot de conclusie gekomen dat er geen noodzaak is om de wetgeving rond ‘voltooid leven’ en hulp bij zelfdoding te verruimen. Op zich is dat goed nieuws, want dat betekent dat er geen enkele grond is om de euthanasiewetgeving weer aan te passen. Te vrezen viel immers dat een aanpassing een verslechtering zou betekenen, terwijl de RMU sector gezondheidszorg en welzijn Het Richtsnoer het liefst zou willen dat er aanscherpingen zouden komen.

De Commissie heeft de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s onderzocht. Ook het begrip ‘voltooid leven’ is nadrukkelijk bezien vanuit de juridische, maatschappelijke en ethische context. Verrassend is dat de Commissie bij haar conclusies is uitgegaan van het gewicht en de onherroepelijkheid om een leven te beëindigen. De conclusie die de RMU trekt uit een eerste blik op het rapport is dat er een dubbele strijd nodig is. De strijd TEGEN de eenzaamheid, de strijd VOOR goede (palliatieve) zorg. In het besef dat dit hele thema staat in het teken van een diepere en geestelijke strijd!

Meer over de actualiteit over laatstewilpil (inloggen verplicht).

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een bericht: reageren@rmu.nu
Delen