• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Talent heeft iedereen

24 JUNI 2015

Talentmanagement, wie daaraan geen aandacht heeft vanuit HRM verliest als organisatie de ‘high potentials en daarmee de concurrentieslag. HR praktijk heeft een nieuwe mening gedeeld die vanuit onderzoek wordt ondersteund. Het geeft een verrassende nieuwe invalshoek. Want in plaats van te benadrukken alleen de focus te leggen op extreem getalenteerde mensen, geeft het onderzoek aan dat iedereen talent(en) heeft. Het accent op alleen de enkeling is juist nadelig. Het is broodnodig dit eens te benadrukken. Met de aandacht voor alleen het specifieke individu, blijven er kansen liggen. Sterker nog denk ik: “Je bedrijfscultuur en sfeer komen op termijn onder druk te staan”

Talentmanagement is niet alleen voor een groep buitengewoon getalenteerde mensen in een organisatie. Nee, iedereen draagt met zijn of haar capaciteiten mee aan de continuïteit en cultuur van de organisatie. Daarmee verdien je de aandacht om door te groeien. Want wat zijn eigenlijk de kurken waarop een organisatie drijft? Zijn het enkel de beste betaalde werknemers die worden behandeld als kasplanten en worden omringd met trainingsprogramma’s en loopbaancoaches? Welnee gemiddeld genomen zijn het die mensen die trouw, loyaal en hard werken. Zij zorgen voor de gewenste productie en output. Maar we doen mensen tekort door op het beoordelingsformulier jaar in jaar uit een degelijke score te vermelden en ze weer snel te laten gaan. Ze hebben vaak meer in huis. Soms zitten ze ook nog op de verkeerde plek.

Het onderzoek geeft aan dat juist de methodiek van ‘de sterke punten’ benadering mensen verder kan helpen. Een ‘all inclusive’ methode laat geen kansen liggen. Juist de integrale benadering doet recht aan iedereen en helpt ze door te groeien naar taakvolwassenheid. Dat scheelt weer in de aansturing. Het werkt verbindend en motiverend. Het helpt organisaties inderdaad verder. In een tijd van de ‘loonkosten’ benadering en flexwerkers vraagt het wel om budgettair een andere benadering denk ik. Als alle medewerkers dezelfde kansen krijgen, betekent dit automatisch ook iets voor de scholingsbudgetten. Maar als dat nu juist de lange termijn slagkracht en continuïteit verbeterd?

Jan Visser is adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur Jan Visser een mail: reageren@rmu.nu
Delen