• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Tarief hoogopgeleide zzp’er piekt op 56-jarige leeftijd

11 FEBRUARI 2015

De uurtarieven van zelfstandig professionals, in de markt doorgaans zzp’er genoemd, zijn het hoogst op 56-jarige leeftijd. Dit is één van de conclusies uit ZP Facts. Het aantal zzp’ers neemt al jaren sterk toe. Een meerderheid hiervan is vak- en ambachtsmensen, een derde van de zelfstandigen is hoogopgeleide ‘kenniswerker’.

Naarmate professionals ouder worden, willen ze meer verdienen. Tot ongeveer 56 jaar zet een stijging door, maar na die leeftijd dalen de tarieven zachtjes aan. De daadwerkelijk betaalde tarieven zijn grotendeels in lijn met deze gewenste tarieven. Mannen wensen gemiddeld een uurtarief dat 6 euro hoger is dan dat van vrouwen. Deze conclusies zijn getrokken op basis van jarenlang door HeadFirst opgebouwde data. De bij HeadFirst ingeschreven zelfstandig professionals, meer dan tienduizend, gaven online een indicatie van het uurtarief waarvoor zij hun diensten wensen te verhuren aan opdrachtgevers. Dit is vergeleken met daadwerkelijk betaalde uurtarieven op basis van meer dan vijfduizend contracten.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

RMU Visie
Een interessante conclusie vanuit een professioneel onderzoek. Het gaat inderdaad om de groep mensen die vanuit een rijpe ervaring en geringe investeringen met een breed netwerk start. Zij verhuren hun specialistische kennis in management, bedrijfskunde of een ander vakgebied geeft het rapport aan. Ze hebben meestal ook niet veel advies en aansturing nodig om te durven starten. En dat typeert hen vaak ook. Zelfvertrouwen zonder overmoed. Kennis en overzicht die ze op een natuurlijke manier weten te etaleren. Acquisitie gaat hen op prettige wijze af. Een lager tarief zou hen juist misstaan gezien hun expertise en ‘trackrecord’. Deze professionals hebben voor 43 procent een adviserende rol geeft het onderzoek aan. Daar is hun meerwaarde ook het grootst. In verandertrajecten, projectmatig vernieuwingen doorvoeren enz. Niet zelden zijn het langlopende opdrachten. Bedrijven zien hun tarieven waarschijnlijk ook minder als een probleem juist door datgene wat ze aan extra in huis hebben. Daarnaast staan ze niet op de loonlijst.
Dat juist het tarief op 56-jarige leeftijd het meest hoog is duidt RMU Ondernemers als volgt: In deze leeftijdsfase ziet de zelfstandig adviseur zijn of haar kennis en expertise piekend in meerdere opzichten. Er is daarnaast een breed referentienetwerk opgebouwd, de ondernemer ‘staat boven’ de stof en ziet de prijs als natuurlijk voortvloeiend uit het aanbod. De opdrachtgever ziet en voelt dit aan.

Jan Visser is Adviseur ondernemers. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Visser een mail: reageren@rmu.nu
Delen