• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Tegenkandidaten voor Identiteitscommissie?

28 AUGUSTUS 2018

Sinds 1 juli 2015 houdt de VGS samen met de RMU de identiteitscommissie in stand. Om de drie jaar dient er een (her)verkiezing van de leden van deze commissie plaats te vinden. Hiertoe dragen de VGS en de RMU de volgende kandidaten voor aan hun leden:


Beoogde samenstelling per 1 juli 2018 vanwege (her-)verkiezing na drie jaar

Voorzitter

Mr. drs. Vergunst

Plaatsvervangend voorzitter

Mr. A.J.C. van Bemmel

Leden namens besturen  

Lid, gekozen door besturen

Mr. W.N.L. Donker

 

 

Lid, gekozen door besturen

Prof. mr. dr. ds. W.A. Zondag

Plv. lid, gekozen door besturen

Mr. C.G. van der Staaij

Leden namens personeel  

Lid, gekozen door personeel

Drs. S. Stoop

Plv. lid, gekozen door personeel

Mw. mr. M. Jongsma-van Helden

Lid, gekozen door personeel

Mr. A.J. den Besten

Plv. lid, gekozen door personeel

Mr. L.G.I. Barth

Griffier

Mr. J.S. Beukens

 Tegenkandidaten
Conform artikel 6 lid 1 van het Reglement moeten (plaatsvervangende) leden worden gekozen op voorstel van het bestuur van de VGS en de RMU, waarna de instellingsbesturen en de leden van het personeel binnen vier weken na plaatsing van dit bericht tegenkandidaten kunnen voorstellen. Indien binnen deze termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de voorgestelde kandidaten gekozen.

Over de commissie
De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen