• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Themabijeenkomst 'Wel of niet reanimeren'

08 OKTOBER 2016

Woensdagavond 6 oktober hebben we vanuit onze sector opnieuw een mooie avond gehad. Het onderwerp dat ter sprake kwam was 'wel of niet reanimeren'. Een moeilijk, maar ook boeiend onderwerp waar veel mensen in de praktijk tegen aan lopen.

De avond is geopend met het lezen uit Jacobus 1:1-6 over de wijsheid die bij dit gevoelige onderwerp nodig is. Vervolgens is gezongen uit psalm 86:6 waarin het gebed vermeldt staat: ‘Leer mij naar Uw wil te handelen’. Daaruit komt naar voren dat wijsheid hoe te handelen bijzonder nodig is. Vanuit Gods Woord belijden we dat de Heere ons levensbegin en ons einde bepaalt en dat alle leven in Zijn handen is.

Dr. A.A. Teeuw, verpleeghuisarts, leidde het onderwerp in en gaf daarbij antwoord op vragen. Aan de orde kwamen de voor- en nadelen van het wel of niet reanimeren met daarbij handvatten voor in de praktijk.
1) Breng dit onderwerp bij patiënten naar voren bij de 'voordeur'. Laat het niet aankomen op het cruciale moment. Dit maakt het anderzijds ook lastig omdat het wellicht nog niet noodzakelijk wordt geacht. Denk bijvoorbeeld aan een 'total hip prothese' operatie.
2) Hoe komt iemand door een reanimatie heen? Eigenlijk een somber verhaal! In het verpleeghuis zie je daar de slechtste resultaten in. Onderzoek in de VS toont aan dat 1% van de reanimaties een goed resultaat laat zien. Buiten de ouderenzorg zijn de resultaten beter, maar hoger dan de 18% komt het niet. 

"Wel overleven, maar dan ...?"

3) Een zeer belangrijk element bij ethische regelgeving is dat het duidelijk is waar we het over hebben. Euthanasie en palliatieve sedatie zijn relatief bekend en duidelijk. Maar wat is nu reanimatie? 
Reanimatie is: 112 bellen, het reanimeren op zich, AED-gebruik, de ambulancebroeders die het overnemen, het vervoer naar het ziekenhuis, beademing in het ziekenhuis... Reanimatie is dus meer dan alleen hartmassage!
4) Zegt de Bijbel iets over wel of niet reanimeren? Twee woorden die in de Bijbel terugkomen zijn 'leven en welzijn' (o.a. Deut. 6). Dient de keuze die ik maak het leven en het welzijn van de patiënt? Een reanimatie is geslaagd, de patiënt heeft het overleeft. Maar is het 'geslaagd' met het oog op het welzijn van de patiënt? Is daarbij de beschermwaardigheid van het mensenleven geborgen? We zijn geschapen naar het beeld van God.

Hoe zinvol is een reanimatie? Dient het alleen om het leven te beschermen? Dient het daarmee het welzijn van de patiënt? Leven en welzijn zijn de leidende principes!

Na de inleiding van Dr. Teeuw was P.J. Dekker aan het woord. Dhr. Dekker is werkzaam als ambulanceverpleegkundige en verhelderde allereerst de niet-reanimatie (NR) verklaring.

1) Een arts kan dit besluiten. Bijvoorbeeld wanneer reanimatie zinloos is.
2) Een wilsverklaring.

Hij gaf middels enkele casussen wat nuance aan in de negatieve prognose van reanimeren. In de praktijk heeft hij vaak gedacht: 'dit wordt het echt niet, geen overlevingskans'. Toch overleefden meerdere van deze patiënten de reanimaties zeer goed.
Dus, altijd reanimeren. Alleen bij een NR-verklaring niet. Bij het maken van een keuze is het goed om te beseffen dat het ook wel eens beter is niet naar een ziekenhuis te laten vervoeren. Rustig sterven is daar heel moeilijk. Want, mag iemand ook 'gewoon sterven'? 

Bij een NR-verklaring bent u feitelijk strafbaar wanneer u gaat reanimeren. Het verzorgen van een patiënt valt daar niet onder. In sommige gevallen (bijv. collaps) helpt dit. Bij een werkelijk reanimatie geval zult u graag meer doen. Als werker in de zorg draagt u tenslotte graag bij aan het herstel en welzijn van de patiënt. In de discussie werden enkele onderwerpen nog verder belicht. Kernwoorden in de discussie: 'leven en welzijn'.

Delen