• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Thuiszorgorganisatie Verian in problemen

16 MEI 2018

Thuiszorgorganisatie Verian verkeert in problemen. Vakorganisatie RMU is op woensdag 23 mei 2018 op de hoogte gebracht van het faillissement van Verian Care & Clean. De afgelopen weken was deze thuiszorgorganisatie al in staat van surseance van betaling. Het faillissement betreft 1200 medewerkers die zorg leveren bij 4000 cliënten. Het bedrijf uit Apeldoorn heeft vooralsnog geen overname partij gevonden.

Vakorganisatie RMU is als belangenbehartiger van de werknemers betrokken bij de ontwikkelingen rondom Verian Care & Clean en wil de sociale gevolgen voor het personeel tot een minimum beperken.

RMU-onderhandelaar Johann Honders: “Vakorganisatie RMU betreurt het dat Vérian Care & Clean niet meer op eigen benen kan staan. Het is niet alleen belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers hun baan behouden, maar ook hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Ondanks de veelbelovende woorden van Verian leeft er veel onrust onder de medewerkers en cliënten. De RMU blijft daarom de komende tijd met de gezamenlijke vakorganisaties in gesprek met de curator om een vinger aan de pols te houden.”

Er zijn in de afgelopen weken gesprekken zijn geweest met de bewindvoerder en 14 potentiële overnamekandidaten. De schulden die Verian Care & Clean had bij de belastingdienst en het pensioenfonds zijn echter voor geen enkele overnemende partij aantrekkelijk. Helaas is een faillissement in een dergelijke situatie onvermijdelijk. De komende dagen zal blijken of er een partij gevonden kan worden die de medewerkers en cliënten overneemt. Behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden is voor de leden van de RMU en andere vakorganisaties erg belangrijk.

Voor veel medewerkers komt het faillissement uit de lucht vallen. Het was de bedoeling dat alle medewerkers op 25 mei het salaris en de vakantietoeslag zouden ontvangen. De bewindvoerder heeft aangegeven dat de medewerkers hoe dan ook het salaris en de vakantietoeslag uitgekeerd krijgen, alleen is het de vraag door wie en wanneer.

Delen