• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Tijd voor een nieuw pensioenstelsel

23 MEI 2016

De urgentie om serieus werk te maken van een nieuw pensioenstelsel is nog nooit zo groot geweest. Zeker nu blijkt uit berekeningen van de Nederlandse Bank dat 1,8 miljoen werkenden en ouderen te maken krijgen met korting op hun pensioen. Het is meer dan ooit nodig dat het vertrouwen in het pensioenstelsel wordt hersteld.

Door de reeds doorgevoerde kortingen, de achterliggende jaren, heeft de pensioensector flinke deuken opgelopen als het gaat om het vertrouwen. Daarom is het teleurstellend dat de SER, na een jaar discussiëren over een nieuw pensioenstelsel, geen keuzes wenst te maken en net als een jaar geleden spreekt over een verkenning in plaats van een advies.

"Het is teleurstellend dat de SER geen keuze wil maken"

Daarom verwacht de RMU dat er nog veel water door de polder zal moeten stromen voor er helderheid komt hoe ons nieuwe pensioenstelsel er uit komt te zien. Dit zou kunnen betekenen, dat met de verkiezingen in aantocht de politiek na de verkiezingen, als er een nieuw kabinet is, knopen gaat doorhakken zonder dat er een eensluidend advies is van de SER. Dat zou jammer zijn.

De RMU is voorstander van een stelsel waarbij de werknemer een individuele pensioenpot heeft en de risico’s worden gespreid over de verschillende generaties. In het huidige stelsel betalen jong en oud evenveel premie, de zogenaamde doorsneepremie, terwijl jongeren eigenlijk minder premie zouden behoeven te betalen omdat deze langer rendeert dan de premie van ouderen. Aan een oneigenlijke subsidiëring van jong naar oud kan dan een einde komen. Een dergelijke variant geeft meer transparantie en mogelijkheden tot maatwerk.

Chris Baggerman is coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een mail: reageren@rmu.nu
Delen