• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Toespraak Mars voor het Leven

08 DECEMBER 2014

Het centrum van Den Haag werd even stilgelegd. In een enorme lange stoet trokken we rond de regeringsgebouwen. Heel bijzonder om ook langs de Eerste Kamer te lopen, mijn toekomstige werkplek DV. Na de rondgang kreeg ik de gelegenheid om te spreken.

In de aankondiging stond dat ik de mensen zou moeten oproepen om te gaan stemmen. Maar dat lijkt me voltrekt overbodig. Als je hier je stem laat horen in de Mars voor het Leven, dan kan ik me niet voorstellen dat je die stem verloren laat gaan bij de verkiezingen. Wij laten onze stem horen!

Wij kunnen onze stem ook laten horen. Dat is een voorrecht! Zeker als je denkt aan de geluidloze schreeuw
die opstijgt uit klinieken in NL. Van kinderen die geen stem krijgen, van wie de stem wordt gesmoord.

De verschrikkelijke werkelijkheid is momenteel dat er geen onveiliger plek lijkt te zijn dan de moederschoot, omdat percentagegewijs 15% van de ongeboren kinderen wordt gedood, stemmeloos.

Onze harten breken bij gedachte aan die kinderen, maar ook aan moeders/vaders, die tot deze keuze komen. Laten we hen perspectief bieden, zodat de dood niet overwint. En laat ons uitdragen/uitstralen dat leven altijd beschermd moet worden. Koste wat kost. Omdat leven een kostbaar geschenk is.

Die stille schreeuw van het ongeboren leven:
geve de God van hemel en aarde dat die wordt overstemd door een stille schreeuw in ons hart: om Gods ontferming voor ons land en volk. Een schreeuw uit de diepte: om Gods genade.

Psalm 130:1-5
1 Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
2 HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
3 Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?
4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
5 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
6 Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.

Dat wachten op de Heere, dat is ten diepste verwachten, Advent. Laat in die Adventsverwachting onze stem klinken!

Peter Schalk is Raad van Bestuur van de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu

 

Delen