• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Topsalaris bij Eleos inperken

19 FEBRUARI 2015

Deze week berichtten media over de beloning van bestuurder Buijs van Eleos. In 2013 betaalde Eleos ruim 3 ton om hem in te huren als interim-bestuurder.

Namens de RMU stelde ik woensdag in een reactie aan het RD dat beloningen van een bestuurder altijd in verhouding moeten staan tot die van werknemers. Er moet een relatie zijn tussen beloning en prestatie, anders kan er bij medewerkers en mogelijk ook bij cliënten onnodige onvrede ontstaan. In dit verband heb ik al eerder gepleit eens wat vaker te kijken naar de ‘norm van Tinbergen’. Deze econoom en winnaar van de Nobelprijs, bedacht het principe van een vaste verhouding tussen de beloningen binnen een organisatie. Zo zou een premier maximaal vijfmaal zoveel mogen verdienen als de laagst betaalde overheidsdienaar. Bij cao-onderhandelingen let ik er ook altijd op dat er geen groot verschil ontstaat tussen het hoogste en het laagste salaris. Ik geloof dat te grote verschillen slecht zijn voor de cohesie in de samenleving.

Bij de berichtgeving over Buijs heb ik echter wel een kanttekening. Bij zijn aantreden bij Eleos stond hij namelijk voor een bijna onmogelijke opgave. De financiële administratie bevatte nogal wat oneffenheden, onder andere doordat Eleos ondeclarabele zorg verleende. Dat hij daarbij ook geconfronteerd werd met de gevolgen van een ingrijpende stelselherziening kwam daar nog eens bij. Ondanks dat heeft Buijs toch kans gezien deze in de kern prachtige instelling overeind te houden. Het is mede aan zijn inzet te danken dat Eleos niet rechtstreeks is afgestevend op een faillissement.

Inmiddels is bekend dat bij Eleos, dat in 2013 honderd banen schrapte, ook in 2015 sprake zal zijn van enige boventalligheid. Gedwongen ontslagen zullen naar verwachting echter uitblijven. We hebben als RMU en CMGV gelukkig goede mobiliteitsafspraken met Eleos kunnen maken.

Bijgevoegd een link naar het artikel in het RD waarin meer informatie staat over Eleos: http://www.refdag.nl/nieuws/economie/inschakelen_interim_bestuurder_kostte_eleos_ruim_3_ton_1_892102.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur een mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu
Delen