• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Tweede schuldeiser voorwaarde voor aanvraag faillissement

17 OKTOBER 2017

Als uw klant na herhaalde oproepen nog steeds niet tot betaling overgaat, dan kunt u de druk opvoeren door te ‘dreigen’ met een faillissementsaanvraag. Uiteraard doet u zo’n aankondiging niet lichtvaardig, maar het kan doel treffen.

Om uiteindelijk een faillissement te kunnen aanvragen is een tweede schuldeiser nodig; u kunt dus niet in uw eentje een faillissement van een andere partij aanvragen. De praktijk leert dat het vaak lastig is een andere schuldeiser te vinden aan de hand waarvan u de faillissementsaanvraag kunt indienen. Anders dan de vordering die de aanvrager heeft, hoeft de andere schuldeiser - ook wel steunvordering genoemd – niet een opeisbare vordering te hebben.

Een openstaande factuur waarvan de betalingstermijn nog niet is verlopen kan voldoende zijn. Overigens is het niet een vereiste dat de andere schuldeiser toestemming moet verlenen aan degene die het faillissement wil aanvragen. Het maakt de aanvraag vanzelfsprekend wel makkelijker, zeker als er bewijs van die steunvordering zal moeten worden overlegd. Onlangs bleek uit een uitspraak van de Hoge Raad dat voor een faillissementsaanvraag een steunvordering nodig blijft, ondanks de bezwaren die daar tegen bestaan.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen