• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

V&D komt met koude arbeidsvoorwaarden

20 JANUARI 2015

Alle circa vijfduizend werknemers van V&D moeten salaris inleveren. Het gaat om „een structurele salarisbijdrage van 5,8 procent” die per 1 februari wordt doorgevoerd. V&D schrapt verder vijftig van de 450 arbeidsplaatsen op het service center in Amsterdam. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend.

Ik vind dat de interim topman Don Roach van V&D als een olifant door de porseleinkast loopt van de arbeidsvoorwaardenvorming met zijn voorstel om van de werknemers van V&D een loonoffer te vragen van 5,8%. V&D realiseert zich kennelijk onvoldoende welke schade het toebrengt aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijf. Roach zou wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen omdat het juridisch alleen mogelijk is als iedere medewerker instemt of de vakorganisaties hierover een akkoord sluiten in een cao.

V&D heeft vorig jaar echter besloten om geen aparte cao voor de warenhuizen meer af te sluiten en zich aan te sluiten bij de cao voor de mode & sportdetailhandel. Sinds eind vorig jaar wordt er echter niet meer onderhandeld over een nieuwe cao in de mode- en sportdetailhandel omdat er discussie is over het gedeeltelijk afschaffen van de zondagstoeslag. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn, die een loonoffer rechtvaardigen in ruil voor afspraken over behoud van werkgelegenheid, maar ga dan in overleg met vakorganisaties hierover afspraken maken.

De werknemers dienen zich ook te realiseren, dat ze als ze akkoord gaan een half jaar later alsnog in de WW kunnen belanden en dan een uitkering ontvangen, gebaseerd op het lagere salaris. Een werknemer heeft er bewust voor gekozen om niet de risico's te lopen, die een ondernemer loopt. Hij heeft er voor gekozen om tegen een prestatie loon te ontvangen. Daar staat tegenover dat als er winst gemaakt wordt een werknemer ook niet mag verlangen dat er een extra loonsverhoging komt als dat niet is afgesproken.

V&D moet met het vragen van een loonoffer niet het gevolg bestrijden maar de oorzaak aanpakken. De achterliggende jaren heeft V&D onvoldoende ingespeeld op de gewijzigde marktomstandigheden.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur Chris Baggerman een mail: reageren@rmu.nu
Delen