• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Veel zelfstandigen hebben geen aansprakelijkheidsverzekering

10 OKTOBER 2015

Uit onderzoek blijkt dat veel zelfstandige ondernemers geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Het niet verzekerd zijn kan betekenen dat de ondernemer de door een klant of opdrachtgever geleden schade voor eigen rekening moet nemen. Als de schade in de papieren loopt, kan dat in het meest extreme geval de nekslag voor de onderneming betekenen. Tijd dus om deze verzekering onder de loep te nemen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de werkzaamheden van de onderneming is ontstaan en tevens onder de dekking van de AVB valt. Te denken valt aan de schilder die per ongeluk met zijn ladder een raam van een klant intikt, maar ook als met diezelfde ladder een collega-ondernemer wordt geraakt en deze hierdoor een paar dagen niet kan werken.

Verplicht
Omdat steeds meer zelfstandige ondernemers voor opdrachtgevers en via onderaanneming werken en opdrachtgevers steeds kritischer worden, worden zelfstandige ondernemers steeds vaker geconfronteerd met een verplichte verzekering. Immers willen opdrachtgevers zekerheid of de door de zelfstandige veroorzaakte schade wordt vergoed. Als voor aanvang van een opdracht blijkt dat een ondernemer niet verzekerd is, kan het zijn dat hij hierdoor de opdracht of klus misloopt. Een AVB kan dus van doorslaggevende betekenis zijn! Zeker in deze tijden van recessie waar de opdrachten niet altijd voor het oprapen liggen, kan het afsluiten van een AVB een strategische keuze zijn.

Premie
Om de premie hoeft de ondernemer het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering meestal niet te laten. De premie varieert, afhankelijk van de branche en soort activiteiten, van enkele tientjes tot een paar honderd euro op jaarbasis. Ga eens met een verzekeringsadviseur om de tafel zitten om de risico’s te inventariseren. Belangrijk is dat er wordt gekeken naar de dekking en uitsluitingen van de AVB. Daar waar de AVB aansprakelijkheid uitsluit is het van belang om extra voorzichtig te zijn dan wel aansprakelijkheid middels een overeenkomst of algemene voorwaarden proberen uit te sluiten. Ook de RMU kan u hierin met raad en daad bijstaan.

Verschil met beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet niet worden verward met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De BAV dekt schade bij de uitoefening van een beroep. Het gaat hier met name om schade als gevolg van verkeerd advies door bijvoorbeeld een accountant of architect.

Delen