• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Veel zzp’ers niets geregeld voor arbeidsongeschiktheid

04 JULI 2019

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het is een maatschappelijk probleem dat grote groepen zzp’ers werk verrichten dat normaal gesproken in loondienst wordt gedaan en daardoor de sociale voorzieningen missen die gekoppeld zijn aan een arbeidsovereenkomst. In de CBS-cijfers zien we opnieuw dat juist zzp’ers met een laag inkomen vaak geen voorziening geregeld hebben voor tegenslagen zoals arbeidsongeschiktheid. Als zij door ziekte of een ongeval zonder inkomen thuis komen te zitten, dan moet de overheid bijspringen en worden de kosten toch op de samenleving afgewenteld.

Aan de andere kant zijn zzp’ers vrije ondernemers en is het ook hun eigen verantwoordelijkheid iets te regelen. Maar omdat de praktijk opnieuw laat zien dat veel zzp’ers die verantwoordelijkheid niet nemen, is ook de RMU voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering mits er ook een uitstapmogelijkheid is. Dan worden zzp’ers automatisch verzekerd, tenzij een zzp’er zelf laat weten dit niet te willen of nodig te hebben.

Delen