• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Veranderen én Verbinden

10 DECEMBER 2014

De overhandiging van het eerste exemplaar van de RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 liep iets anders dan verwacht. Staatssecretaris Klijnsma moest verstek laten gaan in verband met Kamerverplichtingen. Zij werd vervangen door de directeur-generaal Boereboom. Een tweede exemplaar werd overhandigd aan SGP Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Bij de presentatie van de Nota heb ik er op gewezen dat Veranderen prima is, maar ook risico’s met zich meeneemt, zeker bij complexe wetgeving op het terrein van sociale zekerheid. Daarom is het nodig om oog te houden voor het Verbinden. De verbinding tussen mensen onderling, ook binnen bedrijven en instellingen, is cruciaal voor de samenleving. Daarom, complimenten aan het kabinet dat met steun van de Constructieve 3, ChristenUnie, D66 en SGP, veranderingen in gang heeft gezet. Maar de oproep blijft: vergeet niet te Verbinden.

Dat moet ook de RMU niet uit het oog verliezen. Vandaar dat een belangrijk aandachtspunt in de Nota is hoe de RMU wil omgaan met leden en niet-leden, bijvoorbeeld bij cao’s en sociale plannen.

Maar ook de overheid moet oog houden op het Verbinden, zeker nu er een streven is naar participatie. Dat lijkt nu erg gericht te zijn op bezuinigen en op ‘iedereen aan het werk’. Maar wat de RMU betreft mag dat breder. Participeren is een opdracht, namelijk om gericht te zijn op de naaste, om aandacht te hebben voor het gezin, voor dienstbetoon, voor samenhang! Het gaat daarbij om Bijbelse waarden, gericht op de menselijke maat. Vandaar, veranderen én verbinden!

Bekijk hier de complete fotoserie!

Peter Schalk is Raad van Bestuur van de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu
Delen