• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Verandert er niets na 21 april? Jawel: uitbreiding NOW

22 APRIL 2020

Op 21 april jl. heeft het kabinet in haar persconferentie een update gegeven over de coronamaatregelen. De belangrijkste aanpassing van de maatregelen die daarin werd genoemd is het (gedeeltelijk) openen van de basisscholen en het toelaten van sporten door (jonge) kinderen. Verandert er dan niets voor u?

Verruiming Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

In de kamerbrief van 22 april 2020 heeft minister Koolmees bevestigd dat er een uitbreiding van de NOW-regeling voor concerns komt. Dit geldt alleen voor concerns die niet als geheel in aanmerking komen voor de NOW, omdat zij (als geheel) minder dan 20% omzetverlies hebben.

Voor onderdelen van concerns, zoals werkmaatschappijen, die als onderdeel wél 20% omzetverlies hebben wordt de regeling nu verruimd. Het moet dan wel gaan om een zelfstandig onderdeel met (eigen) rechtspersoonlijkheid. Deze regeling geldt dus niet op vestigingsniveau binnen dezelfde rechtspersoon.

Als voorwaarden om als onderdeel van het concern in aanmerking te komen geldt dat er sprake moet zijn van (de reeds bekende) omzetdaling van tenminste 20%. In aanvulling daarop geldt dat er geen dividend en/of bonussen mogen worden uitgekeerd tot en met het moment waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Dat zal dus tot medio 2021 zijn. Zo wil de minister voorkomen dat er geen subsidiegeld weglekt naar een (buitenlands) concern dat als geheel bezien minder omzetverlies heeft of zelfs winst maakt.

Verder moeten er door de werkmaatschappij afspraken worden gemaakt met de vakorganisaties over het behoud van werkgelegenheid. Voor kleine ondernemingen volstaat een akkoord met de (vertegenwoordiging van) werknemers ook.
Tenslotte mag er geen sprake zijn van een (aparte) personeels-bv binnen het concern. Die concerns moeten altijd als geheel voldoen aan de voorwaarden van de NOW en kunnen niet voor afzonderlijke onderdelen subsidie aanvragen.

Aparte regeling seizoensarbeid

Het kabinet heeft, na vragen van de Tweede Kamer, aangekondigd een aparte regeling uit te werken voor een tegemoetkoming voor werkgevers met seizoensarbeid. Voor hen voldoet immers de NOW-regeling niet, omdat deze uitgaat van de loonsom in januari, die in de regel erg laag is. Het kabinet heeft toegezegd deze regeling zo snel als mogelijk uit te werken.

Marcel de Jong
Marcel de Jong is Jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Marcel de Jong een mail: reageren@rmu.nu.
Delen