• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Verdwijnt mijn mini-pensioen?

22 OKTOBER 2018

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Hoe zit dat precies? En wat kan ik doen?

Wat is een “mini-pensioen”?
Dit zijn pensioenen met een waarde van maximaal € 2,- bruto per jaar (€ 0,17 bruto per maand).

Waarom vervalt dit pensioen?
De reden hiervan is dat de kosten voor de pensioenuitvoerder te hoog zijn om deze pensioenen in stand te houden. Qua administratie zijn deze hele kleine pensioenen even duur als grote pensioenen. De belangen van de meerderheid – alle pensioendeelnemers – wegen zwaarder dan het belang van de individuele deelnemer met zijn hele kleine pensioen.

Welke kosten moet een pensioenuitvoerder maken voor het beheer van mijn pensioen?
Volgens de toelichting bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen zijn dit de volgende kosten:
• De administratiekosten voor een slapende pensioenaanspraak bedragen € 5 tot € 45 per jaar;
• Een afkoop door een bedrijfstakpensioenfonds kost € 15 tot € 20;
• Een afkoop door een ondernemingspensioenfonds of verzekeraar kost € 100,-
• Individuele waardeoverdracht kost tussen de € 40 en € 100.

Wat kan ik doen om dit pensioen niet kwijt te raken?
U kunt nog contact opnemen met uw eigen pensioenuitvoerder en vragen om uw pensioen over te dragen of af te kopen. Wacht hier niet mee tot 31 december 2018 maar neem zo spoedig mogelijk contact op.

Hoe weet ik of ik zo’n klein pensioen heb?
U kunt inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl en ziet hier een overzicht van al uw pensioenaanspraken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de RMU: info@rmu.nu of (0318) 54 30 30.

Delen