• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Verplicht verzekeren tegen risico arbeidsongeschiktheid

08 MEI 2019

Veel ondernemers beginnen hun carrière in loondienst. Op het moment dat u als ondernemer verder gaat, stopt deze sociale zekerheid. U heeft dan de keuze om dit zelf te regelen. Uit cijfers van de CBS blijkt dat slechts een klein deel dit doet: 19 procent heeft zich verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bouwen zzp’ers minder pensioen op dan werknemers. De RMU vindt deze ontwikkeling zorgelijk.

Zorgelijk?

Doordat zzp’ers geen sociale premies afdragen, wordt het sociale stelsel ondermijnd. Per slot van rekening komt er steeds minder geld binnen, maar gaat er aan de andere kant wel geld uit doordat er uitkeringen moeten worden gedaan. Ook al kunnen zzp’ers geen aanspraak maken op een uitkering op grond van deze voorzieningen, is het denkbaar dat zij vroeg of laat bij de overheid moeten aankloppen voor financiële steun (bijstandsuitkering) als zij geen werk meer hebben of arbeidsongeschikt raken. Als we bedenken dat er in de toekomst steeds meer zzp’ers bij zullen komen, moet er nagedacht worden over hoe we kunnen garanderen dat ons prachtige sociale stelsel niet verder wordt ondermijnd of zelfs verdwijnt! De RMU stelt voor dat er een inkomensvoorziening moet komen voor iedereen die arbeid verricht, ongeacht of dat in loondienst gebeurt of als zzp’er.

Pensioen

Volgens de RMU gaat een volledige verplichtstelling voor zzp’ers wat betreft het opbouwen van pensioen te ver; voor werknemers geldt er immers ook geen algemene wettelijke pensioenplicht. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat deelname aan bijvoorbeeld ZZP Pensioen leidt tot een verplichte minimale opbouw, met keuzevrijheid voor eventueel een hogere inleg. Hiermee zal de inkomensdaling na het bereiken van het pensioen minder groot zijn. Met dit idee worden zzp’ers meer tegen zichzelf beschermd zonder dat er een volledige wettelijke pensioenplicht wordt opgelegd. Zzp’ers dienen bewust te kiezen of ze wel of niet een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, om te voorkomen dat de partner (en eventuele kinderen) achterblijven met financiële zorgen. Ondernemerschap is een keuze voor eigen verantwoordelijkheid, ook voor wat betreft het wel of niet verzekeren van risico’s. Als het gaat om de groep die zich niet verzekert, gaat het in veel gevallen om een bewuste keuze. Bijvoorbeeld wegens gewetensbezwaren, voldoende eigen vermogen of een partner met inkomen. 

Stelling

Vindt u - net als de RMU - dat zzp’ers verplicht verzekerd zouden moeten zijn tegen het risico van arbeidsongeschiktheid?
Ja
Nee
Weet ik niet
 
Created with QuizMaker
Joakim Rottiné
Joakim Rottiné is Adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Joakim Rottiné een mail: reageren@rmu.nu.
Delen