• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Verzuim van mijn werknemer in 3 stappen

17 DECEMBER 2019

Zodra een werknemer zich ziek meldt, zijn er verschillende stappen die u moet doorlopen:

1. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid

Alleen de bedrijfsarts kan de arbeidsongeschiktheid beoordelen. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de bedrijfsarts zodra u verwacht dat de werknemer zijn werk niet binnen enkele dagen zal hervatten. U bent verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Bij deze stap moet u verder denken aan tijdig ziekmelden bij de verzuimverzekering (als die niet gekoppeld is aan de arbodienst), dit voorkomt dat u gekort wordt. Daarnaast kunnen er op basis van arbeidsovereenkomst of cao wachtdagen gelden waardoor u de eerste dag(en) geen loon hoeft te betalen.

2. Werken aan re-integratie

Het voert te ver om deze stap tot in detail hier uit te werken, maar het hoofddoel is terugkeren op de werkvloer. Hiervoor dient u met uw werknemer een plan van aanpak op te stellen. In eerste instantie zoekt u naar mogelijkheden binnen het eigen werk (al dan niet aangepast). Vervolgens kijkt u naar passende arbeid op gelijk niveau en als dat niet mogelijk blijkt naar passende arbeid bij een andere werkgever. Om te zorgen dat de afspraken uit het plan van aanpak worden opgevolgd, stelt u een casemanager aan. Een aandachtspunt gedurende de ziekteperiode: stimuleer uw werknemer om ook tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen. Zo voorkomt u dat na twee jaar ziekte een stuwmeer aan verlofdagen openstaat.

3. Voorbereiding op de WIA

Uiterlijk in de 91e week van de arbeidsongeschiktheid moet de werknemer bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. Hierbij moet het re-integratieverslag worden overlegd. Voor een goed re-integratieverslag is het belangrijk dat de eerste twee stappen op de juiste manier zijn doorlopen, anders loopt u het risico op een loonsanctie en moet u het loon mogelijk langer doorbetalen.

Komt u er niet alleen uit? Heeft u een verschil van mening met een werknemer over het ziek-zijn of het terugkeren op de werkvloer? Tob niet alleen. Schakel de RMU in als onafhankelijk adviseur voor zowel werkgever als werknemer.

Regina van Egdom
Regina van Egdom is juridisch medewerker Individuele belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Regina van Egdom een mail: reageren@rmu.nu.
Delen