• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

VGS publiceert handreiking 40-urige werkweek

21 APRIL 2015

De invoering van de 40-urige werkweek is één van de 3 grote thema's in de nieuwe cao PO 2104-2015 die in december 2014 is vastgesteld. De cao kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. Voor de invoering van de 40-urige werkweek biedt de VGS haar leden de helpende hand.

De wijze waarop deze cao-bepalingen in een school concreet gemaakt kunnen worden en dan ook werkelijk tot werkdrukvermindering zullen leiden, stelt scholen voor veel fundamentele vragen.

De nieuwe cao gaat uit van een formele arbeidsduur van 40  uur  per week, waarbij de werknemers (parttimers naar rato) per jaar recht hebben op 428 uur verlof (incl. verlof ten behoeve van verlof op feestdagen). Dit betekent in de praktijk dat een werknemer bij invoering van de 40-urige werkweek pakweg 41,5 week per jaar werken. Momenteel maken werknemers hun te werken uren doorgaans in gemiddeld 39,22 lesweken, waardoor zij werkweken maken van bijna 42,5 uur.

Werkspreiding
Om het werk beter te kunnen spreiden en werknemers in staat te stellen niet meer dan 40 uur per week te hoeven werken, zal de onderwijswerkgever kritisch moeten kijken naar de jaarplanning. Bestaande taken en gegroeide praktijken zullen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Zijn al deze activiteiten noodzakelijk, en zo ja moeten die perse op dit moment?

De VGS, de werkgeversorganisatie voor de reformatorische scholen, heeft een handreiking geschreven met veel informatie over 4 kernvragen rond de invoering van de 40-urige werkweek.

1. Hoe realiseert de school werkspreiding over 41,5 werkweek?
2. Kiest de school voor toepassing van het basis- of het overlegmodel?
3. Op welke wijze regelen we onze verlofadministratie?
4. Wat leggen we vast in ons beleidsdocument taakbeleid?

Bron: VGS, Handreiking invoering 40-urige werkweek PO, 20 april 2015Delen