• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Voorbereiden op nieuwe crisis

15 AUGUSTUS 2019

De rekenmeesters van het kabinet zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Miljoenennota. Op Prinsjesdag presenteert de regering traditiegetrouw de plannen en bijbehorende begroting voor het komende jaar. Het kabinet kan nog steeds rekenen op economische groei, maar we zijn wel over het hoogtepunt heen.

Dat staat in het concept Macro Economische Verkenning die het Centraal Planbureau vandaag heeft gepresenteerd.

De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De werkloosheid bereikt zijn laagste punt in 2019, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Er blijft een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt wel minder groot.

Signalen op oranje

De RMU ziet hierin vooral een bevestiging dat de economisceh groei over haar hoogtepunt heen is. Het gaat economisch gezien nog steeds goed, maar de signalen voor de toekomst staan op oranje. Dat wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen in buurlanden, onder andere de Brexit, maar ook door de spanningen wereldwijd, zoals de handelsoorlogen.

Ruimte voor eenverdieners

Het is noodzakelijk om economisch voorzichtig te handelen, want een het economische tij kan gemakkelijk omslaan. De RMU roept het kabinet op om voor de komende Miljoenennota zorgvuldige keuzes te maken en de begrotingsruimte te gebruiken om eenverdienersgezinnen nu echt eens tegemoet te komen.

Delen