• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Voorkom een hoge WW-premie, zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst!

11 DECEMBER 2019

Met ingang van 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wet arbeidsmarkt in balans) betaalt u als werkgever een hogere ww-premie over het loon van uw werknemers die geen vast dienstverband hebben. Maar let op: het vast dienstverband moet wel bewezen kunnen worden met een schriftelijke arbeidsovereenkomst!

Er zit een aanzienlijk verschil tussen de lage en de hoge ww-premie. De lage premie bedraagt 2,94 procent en de hoge premie 7,94 procent. De lage ww-premie geldt voor alle werknemers in vaste dienst. De hoge premie voor alle flexibele werknemers. In de laatste categorie vallen bijvoorbeeld werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar ook de oproepkrachten.

Het lijkt overzichtelijk allemaal, maar er zit een stukje glad ijs in deze regeling ingebouwd. Uit een interne richtlijn – een kennisdocument – dat is opgesteld door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid blijkt namelijk dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst de basis is voor de toepassing van een lage ww-premie. Daarentegen is het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het grootste deel van de gevallen de basis voor toepassing van de hoge ww-premie, en dat zelfs in die situatie dat de werknemer wel degelijk bij u in vaste dienst is.

Een voorbeeld. Stel u heeft een werknemer in tijdelijke dienst voor een jaar. Na afloop van dat jaar wordt het dienstverband stilzwijgend omgezet in een vast dienstverband. Uw werknemer is dan in vaste dienst, maar vanwege de stilzwijgende verlenging of omzetting heeft deze werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst gekregen. Deze werknemer valt wegens het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst onder het hoge ww-tarief.
Op grond van deze richtlijn van het ministerie is het ook zeer wel denkbaar dat in andere situaties werknemers die wel in vaste dienst zijn toch onder het hoge ww-tarief vallen.

Onze tip: voorkom hogere werkgeverslasten, en check uw gehele personeelsbestand op de aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. In de gevallen dat een werknemer deze niet heeft, zorg dan alsnog voor een arbeidsovereenkomst. Of stel een brief op, gericht aan de werknemer, waarin u bevestigt dat deze werknemer in vaste dienst is.

Tot slot de uitzondering op de hoofdregel: de aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet vereist als het gaat om een arbeidsovereenkomst met een jongere onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week voor u werkt. Evenmin geldt de eis voor de (praktijk)overeenkomst met een BBL-leerling.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen