• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Vraagtekens bij onderzoek bevoegdheid

04 JULI 2015

Volgens onderzoek van RTL Nieuws wordt bijna een kwart van alle lessen op middelbare scholen gegeven door leraren die daar niet het juiste diploma voor hebben. Ook concludeert RTL Nieuws dat leerlingen die veel les krijgen van onbevoegde docenten, slechter scoren op hun examens. Maar kloppen de cijfers wel? En wat is de context?

77,4 procent van alle lessen wordt gegeven door docenten met het juiste diploma. 15,9 procent wordt gegeven door leraren zonder diploma en 6,7 procent wordt gegeven door leraren die bijna hun diploma hebben. Het gaat om cijfers uit schooljaar 2013-2014.

Van de middelbare scholen die actief zijn in de reformatorische kring scoort het Ichthus College in Veenendaal het hoogst (86,9 procent), de Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn het laagst (63,6 procent). Alle refoscholen zitten onder het landelijk gemiddelde van 77,4 procent.

Onvolledig
In een reactie laat de Fruytier weten dat de cijfers niet kloppen. "Niet vermeld is dat het onderzoeksinstituut IPTO zelf aangeeft dat er verschillende oorzaken zijn waardoor hun cijfers onvolledig zijn. Het vermelde cijfer van 63,6% bevoegde lessen geeft inderdaad geen juist beeld van de werkelijkheid. Op de Fruytier is 86% van alle docenten bevoegd."

Er wordt gezegd dat een docent die naast het vak waarvoor hij bevoegd is, enkele uren een ander vak erbij geeft, in het onderzoek 100 % als onbevoegd is meegeteld.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft met de middelbare scholen afgesproken dat in 2017 geen enkele les nog gegeven wordt door onbevoegde docenten. Het lijkt er sterk op dat dat doel niet gehaald gaat worden. Dekker vindt dan ook dat er 'werk aan de winkel' is.

Op basis van de cijfers trekt RTL Nieuws ook conclusies over de onderwijskwaliteit: leerlingen die veel les krijgen van onbevoegde docenten, scoren slechter op hun examens. Deze conclusie wordt toegelicht aan de hand van gemiddelde cijfers van de scholen zoals "7,1 procent van afdelingen van scholen met weinig bevoegd gegeven lessen is volgens de inspectie zwak of zeer zwak. Bij de scholen met meer bevoegde leraren is dat iets meer dan de helft (4,1 procent)."

Reactie
De reactie van AOb-voorman, Walter Drescher: 'Dit soort resultaten ligt natuurlijk voor de hand. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat we als samenleving van onze schoolbesturen gaan eisen dat ze alleen nog maar bevoegde collega's aannemen, tenzij er echt geen andere mogelijkheid is.' Het is een thema dat de grootste onderwijsbond al langer hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan. In april pleitte de bond in reactie op een onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie al voor meer tijd en meer geld. "Ook moeten de hoge collegegelden voor tweede studies worden afgeschaft. Dat motiveert studenten een lerarenopleiding te volgen."

In de reactie van de Fruytierscholengemeenschap wordt ook een ander aspect genoemd. "Door de speciale aandacht voor onder meer zorgleerlingen en het werken in teamverband worden docenten soms voor meerdere vakken ingezet. Flexibiliteit is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Bevoegdheden worden zo ingezet dat de leerlingen er het meeste baat bij hebben."

Bronnen:
Delen