• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Vrijwillig collectief pensioen zzp’ ers

13 MAART 2014

Vanaf 1 januari 2015 komt er een collectieve pensioenregeling voor zelfstandige ondernemers. Dit zijn de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën overeengekomen met enkele belangenorganisaties.

Veel details over de pensioenregeling zijn er nog niet. Wat wel duidelijk is, is dat de regeling een vrijwillig karakter zal gaan krijgen. Er is dus geen sprake van een verplichte deelname zoals dat bij veel cao’s wel het geval is. Ook zal er de mogelijkheid zijn om periodiek wisselende bedragen in te leggen. Dit laatste biedt ondernemers de nodige flexibiliteit; als ze minder inkomsten hebben hoeven ze minder in te leggen. Zijn er meer inkomsten, dan kan er meer ingelegd worden. De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. Er is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur

In het pensioenakkoord is al afgesproken dat zelfstandigen hun pensioenvermogen niet hoeven aan te spreken om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen. Het plan is om de regeling per 1 januari 2015 in te laten gaan.

Delen