• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Waarom staken zoveel mensen?

01 MEI 2019

Vandaag is het 1 mei: Dag van de Arbeid. Hoe tegenstrijdig is het dan dat zoveel mensen uit protest hun werk neerleggen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laat vandaag zien dat ook in 2018 buitengewoon veel mensen hebben gestaakt.

Wat mij opvalt in de afgelopen 20 jaar, is dat het aantal stakingen omhoog schiet in jaren van een economische crisis. Het zijn de magere jaren waarin overheid en werkgevers de broekriem moeten aantrekken. Die bezuinigingen voelen werknemers in hun portemonnee: minder salaris, lager pensioen, hogere belastingen.

Opmerkelijke trendbreuk

Maar nu zien we een opmerkelijke trendbreuk: historisch hoge stakingscijfers terwijl we in economisch bloeiende tijden leven. Hoe is dat mogelijk? Het gaat ons land voor de wind, veel bedrijven maken overuren, de werkloosheid is enorm gedaald: waarom zou je dan gaan staken? De oorzaak moeten we zoeken in de achterblijvende salarisgroei. Om de duurder geworden boodschappen, energie en zorg te kunnen betalen, moet ons inkomen meestijgen. Helaas zien we dat nauwelijks op ons loonstrookje terug. Wat de RMU betreft, moet het salaris daarom ook echt verder omhoog.

Overleg werkt beter dan staken

Is staken het juiste middel om meer salaris te eisen? De RMU vindt dat staken zijn doel mist. Zowel op korte als op langere termijn. Staken is strijdig met het doel van ons werk, namelijk tot eer van God, tot heil van onze naaste, en voor ons levensonderhoud. Daarnaast tast een staking de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer aan en verstoort het de onderlinge verhoudingen. Kortom: een staking lost niets op maar versterkt veelal de conflictsituatie. Overleg is de beste manier: staken stopt een keer, praten niet!

Leden steunen RMU

Dat de RMU niet alleen staat in haar visie over staken, blijkt duidelijk uit een recente peiling onder de RMU-leden. De hightlights:

•    De meerderheid van de RMU-leden zou alleen staken als doorwerken zonde is, of bij extreem onrecht of zelfs absoluut nooit (92,5%). Slechts een klein deel van de leden denkt ruimer over  het stakingsmiddel (7,5%).

•    Staken of werk weigeren vinden RMU-leden voornamelijk en alleen geoorloofd bij principiële kwesties (bijv. gewetensbezwaren of fraude) of bij extreem onrecht (bijv. niet-uitbetalen salaris).

•    RMU-leden staken niet of nauwelijks voor hun cao of voor sociaal-economische thema’s, zoals salarisverbetering of verhoging van de AOW-leeftijd.

Tot slot: wat een zegen als je werk mag hebben. Zoals de wijze koning Salomo zei: "Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al de arbeid. Dit is een gave van God." (Prediker 3 vers 13)

Peter Schalk
Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen