• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

WAB: 5 meest gestelde vragen

20 JANUARI 2020

1. Geldt de hoge WW-premie alleen bij een contract voor bepaalde tijd?

Nee, het hogere tarief kan ook in andere situaties gelden. Dat is bijvoorbeeld wanneer er wel een contract voor onbepaalde tijd is maar dit niet schriftelijk is vastgelegd (alsnog vastleggen dus!), wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst en wanneer er meer dan 30% van de vaste uren wordt overgewerkt.

2. Hoe kan ik voorkomen dat er sprake is van een ‘oproepovereenkomst’?

Van een oproepovereenkomst is sprake wanneer er (i) geen vast uren per maand of (ii) geen vaste uren per jaar (waarbij de werknemer wel iedere maand een vast loon krijgt) zijn overeengekomen en(iii) wanneer er wel vaste uren zijn afgesproken per maand of per jaar, maar het recht op loondoorbetaling is uitgesloten wanneer de werkgever geen werk heeft.

Voorkomen dat er sprake is van een oproepovereenkomst kan dus door te vermijden dat een van de drie situaties zich voordoet.

3. Hoe moet ik een ‘aanbod vaste urenomvang’ doen, en wat als de werknemer niet wil?

Het aanbod voor een vaste urenomvang moet worden gedaan zodra een werknemer met een oproepovereenkomst 12 maanden heeft gewerkt. Dit aanbod moet schriftelijk worden gedaan. Bedenk daarbij dat de vaste urenomvang nog niets zegt over de einddatum en/of verlening van het contract, dat staat hier dus los van.
Wil de werknemer als oproepkracht blijven werken? Prima, maar leg het wel schriftelijk vast!

4. Geldt voor iedere werknemer nu dezelfde berekening voor de transitievergoeding?

Ja. Voor iedere werknemer geldt nu dat hij een vergoeding krijgt van 1/3e maandloon per jaar (of deel daarvan) dat hij in dienst is geweest. Het maakt niet meer uit hoe oud de werknemer is en/of het dienstverband korter dan 2 jaar heeft geduurd.

Via de kantonrechter kan een hogere vergoeding verschuldigd zijn, afhankelijk van de grond(en) voor ontslag.

5. Tellen contracten van voor 2020 ook mee voor de ketenregeling?

Ja, let daar dus goed op. Ook de tussenpozen tussen de contracten tellen mee. In totaal geldt nu een duur (inclusief tussenpozen) van drie jaar, waarin er maximaal drie contracten afgesloten mogen worden.

Marcel de Jong
Marcel de Jong is Jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Marcel de Jong een mail: reageren@rmu.nu.
Delen