• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wat de nieuwe donorwet betekent

14 FEBRUARI 2018

8 vragen over de nieuwe orgaandonatiewet van D66 waarmee de Eerste Kamer (en Tweede Kamer) heeft ingestemd.

Hoe is deze nieuwe donorwet ontstaan?

Na drie weken debatteren in de de Eerste Kamer is de orgaandonatiewet van Tweede Kamerlid Dijkstra (D66) met een nipte meerderheid aangenomen (38 stemmen voor en 36 tegen). De Tweede Kamer heeft al eerder met een krappe meerderheid ingestemd.

Wat houdt de nieuwe donorwet in?

In het donorregister kun je aangeven wat er met je organen en weefsels gebeurt op het moment van overlijden. Indien je geen keuze hebt laten registreren, ben je automatisch orgaandonor.

Ik heb (nog) geen keuze laten registeren. Ben ik vanaf nu automatisch donor?

Nee, de wet gaat in 2020 in. Voordat het zover is, probeert de overheid door middel van campagnes iedereen te stimuleren een keuze te registeren. Ook ontvangt iedereen een brief met de oproep dit voor 2020 te doen. Wanneer je daarna nog geen keuze hebt geregistreerd, krijg je automatorisch het etiket ‘geen bezwaar’.

Welke keuzes zijn er mogelijk (in het donorregister)?

o Ja, ik ben donor.
o Nee, ik ben geen donor.
o De partner beslist.
o Iemand anders beslist.

Wat betekent de nieuwe donorwet voor mij als zorgwerker?

Voor mensen die in de zorg werken, kan dit betekenen dat zij steeds meer te maken krijgen met vragen van nabestaanden, die in korte tijd en onder soms smartelijke omstandigheden tot een keuze moeten komen om de organen van hun (bijna) overleden geliefde wel of niet af te staan.

Hoe kan de RMU mij helpen als zorgwerker?

De RMU-sector Gezondheidszorg & Welzijn kan werken aan voorlichting en toerusting van de leden op dit terrein, bijvoorbeeld via bijeenkomsten, nieuwsbrieven of de website.

Hoe denkt de RMU over de nieuwe donorwet?

De RMU is niet blij met deze wet. Allereerst omdat het de integriteit van het lichaam schendt. Wanneer iemand geen keuze heeft laten registreren, mag de overheid de (bijna) overleden persoon gebruiken om er organen uit te halen. Ook kan het voor nabestaanden zeer ingrijpend zijn als het lichaam van hun geliefde wordt weggenomen om de organen eruit te halen, terwijl zij misschien niet weten hoe de overledene erover dacht.

Ik heb nog geen keuze kunnen maken. Heeft u meer informatie om mijn mening te vormen?

Meer informatie over orgaandonatie kunt u hier vinden >> www.gewetensbezwaar.nl.

OPROEP: Welke gevolgen verwacht u in uw werk of op uw werkplek? We zijn benieuwd!

{formulier_311}

Delen