• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wat is belangrijk bij re-integratie?

14 FEBRUARI 2020

Een werknemer is uitgevallen en het is duidelijk dat het niet gaat om een griepje. Het zal naar alle waarschijnlijkheid langer gaan duren en waar het uiteindelijk toe gaat leiden staat niet vast. Voor een goed werkgever staat de zorg voor de zieke werknemer bovenaan de lijst.

Daarnaast moeten werkgever en werknemer een re-integratietraject in. En dat vereist zorgvuldigheid, vooral ook voor de werkgever. Het niet succesvol re-integreren kan namelijk, los van de persoonlijke problematiek waar de werknemer mee blijft zitten, voor een werkgever aanzienlijke financiële consequenties hebben.

Wat zijn belangrijke hoofdlijnen in een zorgvuldig re-integratietraject? Allereerst dat de bedrijfsarts wordt ingeschakeld. Gaat het verzuim naar verwachting langer duren? Ga niet zelf aan de slag, maar schakel de bedrijfsarts snel in, in ieder geval binnen zes weken. De bedrijfsarts zal zich uitlaten over de prognose en handvatten aanreiken onder welke omstandigheden de werknemer weer aan het werk kan, gedeeltelijk of met aangepaste taken. De op grond van dit advies met de werknemer te maken afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak.

Het is altijd zaak om de adviezen van de bedrijfsarts serieus te volgen en om te zetten in een daadwerkelijke aanpak. Als dat niet wenselijk is, moet afwijking van het advies worden getoetst door middel van een second opinion. Ik heb het meerdere keren meegemaakt dat het niet opvolgen van een advies uiteindelijk leidde tot een loonsanctie van het UWV, als gevolg waarvan de werkgever ook het loon tijdens het derde ziektejaar moest doorbetalen. De les daaruit is: is een advies van de bedrijfsarts niet inpasbaar: vraag een second opinion aan.

Verder is het heel belangrijk dat u voortgangsgesprekken houdt met de werknemer en de schriftelijke verslagen daarvan aan het dossier toevoegt. Niet alleen verplicht de wet u dat, maar het houdt zowel werkgever als werknemer nauw op de voortgang betrokken. Zo kan er ook vanuit de relatie worden gefinetuned.

En tot slot: komt u niet verder met de werknemer? Stagneert het proces, bijvoorbeeld omdat er intern weinig mogelijkheden zijn om de werknemer aangepast werk te laten verrichten? Laat het er nooit bij zitten. Voor een stagnerend proces wordt u als werkgever verantwoordelijk gehouden. Houdt daarom altijd alle opties voor werkhervatting open, ook als deze alleen extern zijn, en onderneem daar actie op.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen