• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wat is de zondag jou waard?

19 MAART 2018

In veel gemeenten morrelen politieke partijen aan de zondagsrust. Sinds een aantal jaren kunnen zij bijvoorbeeld zelf beslissen over het wel of niet openstellen van winkels. Niet alleen christelijke politieke partijen, maar ook kerken en maatschappelijke organisaties springen in de bres voor het behoud van de zondagsrust. Maar wat doe jij zelf?

Welke waarde heeft de zondag voor jou? Geef je ruimte aan een 24/7 economie die dag in dat uit doordraait waar je straks op je werk niet meer omheen kunt? Of wil je ook een gezamenlijk rustmoment in de week behouden, wanneer jij, familie, collega's, ja de hele samenleving een gezamenlijke vrije dag heeft om tot rust te komen?

3 manieren om je stem te laten horen voor de zondagsrust

1. In jouw gemeente

Wanneer dit thema aan de orde is in de gemeenteraad, maak dan gebruik van inspraak of bezwaarprocedures. En op aanstaande woensdag 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.

2. In jouw omgeving

Waar doe jij je boodschappen? In een winkel die op zondag open is? Ga dan eens het gesprek aan met deze winkelier en geef aan waarom je er moeite mee hebt dat de zondagsrust hiermee in het geding is. Maar denk ook aan je werkgever: geef eerlijk aan waarom je niet op zondag wilt werken.

3. In de hele samenleving

Ook in het maatschappelijk en politiek debat is een verenigd christelijk geluid voor de zondagsrust belangrijk. Daar zorgt de RMU voor. Sluit je daarom vandaag aan bij de RMU en versterk dit christelijke geluid. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen. 

NOG NIET OVERTUIGD? BEKIJK HIERONDER 3 EXTRA REDENEN OM JUIST NU LID TE WORDEN!

Delen