• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wat leveren al die stakingen nu op?

04 APRIL 2019

Nu de stofwolken van de verkiezingen weer zijn neergedaald, is het tijd om de balans op te maken. Voor de verkiezingen van 20 maart jl. voor de Provinciale Staten zijn diverse stakingen en acties door de vakbonden georganiseerd. Eén van de stakingen was gericht op de discussie die gaande is over het pensioen. Maar hebben de pensioenstakingen de vakbonden ook wat opgeleverd?

Het zorgde voor de nodige kritiek van de werkgeversorganisaties. Volgens VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland troffen de pensioenstakingen ondernemers die geen enkele invloed hebben op het kabinetsbeleid en de AOW-leeftijd. “Men blaft niet alleen tegen de verkeerde boom, maar zet er ook nog eens de zaag in” was de verzuchting van de werkgevers. Vandaar dat de werkgeversorganisaties de vakbonden opriepen opnieuw aan tafel te komen.
De vakbonden hadden hun pijlen echter eerst op de politieke agenda gericht. Wat betreft de bevriezing van de AOW leeftijd op 66 jaar komt er bij de verkiezingsuitslag onverwachte steun uit rechtse hoek. De eis van de vakbonden om de AOW leeftijd te bevriezen op 66 jaar komt namelijk terug in het FVD verkiezingsprogramma, de grote winnaar van de provinciale verkiezingen. De inzet van de pensioenstakingen was om de kiezers op links te mobiliseren. Deze partijen verloren echter met uitzondering van GroenLinks het nodige aantal stemmen. Het standpunt van de coalitie om de AOW leeftijd flexibel te maken, komt hiermee toch vanuit een andere kant onder druk te staan.

"De minister en de sociale partners moeten over hun eigen schaduw heen springen en opnieuw met elkaar om de tafel"

De RMU vindt het van groot belang dat minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de sociale partners over hun schaduw heen springen en opnieuw met elkaar om tafel gaan. Met de stakingen van afgelopen maand zijn de verhoudingen op scherp komen staan. De eisen die de bonden hebben zijn alleen aan de politieke onderhandelingstafel bespreekbaar. Een staking gericht tegen de overheid waar de werkgevers de dupe van zijn, is in dit geval niet alleen principieel laakbaar maar zet ook zoals te zien is in de verkiezingsuitslag geen zoden aan de dijk. De pensioenstaking zoals die voor 29 mei is aangekondigd kan dan ook niet op steun van de RMU rekenen.

"Koppel het aantal AOW-jaren aan het aantal werkzame jaren en houd de verhouding constant"

De RMU is voorstander van een fundamentele herziening van de AOW-leeftijdsverhoging: koppel het aantal AOW-jaren aan het aantal werkzame jaren en houd de verhouding constant. Dit is een tussenoplossing waarbij recht wordt gedaan aan de legitieme wensen van de werknemer om na een lang werkzaam leven te stoppen met werken en het algemene belang om de AOW-betaalbaar te houden. Bovendien komt deze oplossing tegemoet aan mensen met zware beroepen, omdat zij hierdoor eerder met pensioen kunnen.

Meer over ons standpunt op het gebied van pensioen en AOW leest u op: https://www.rmu.nu/pensioenenaow 

Johann Honders
Johann Honders is juridisch medewerker collectieve belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Johann Honders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen