• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Weinig zzp’ers verzekerd

18 JULI 2016

Slechts 1 op de vijf zzp’ers die uit hun onderneming hun hoofdinkomen hebben, betaalt premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

In tegenstelling tot werknemers waarbij een wettelijke verplichting geldt voor de afdracht van een arbeidsongeschiktheidspremies, zijn zelfstandigen dat niet verplicht. Het aandeel dat zich niet verzekert is de afgelopen jaren afgenomen. Ondernemers met personeel zijn vaker verzekerd (35 procent) dan collega’s zonder personeel (22 procent). In beide gevallen dragen ondernemers rond de 7 procent van hun bruto-inkomen af aan een premie voor een AOV. Werknemers dragen 8,1 procent van hun brutoloon af aan deze premie. Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder:

  • hoe hoger het inkomen van de ondernemer is, hoe vaker er een premie voor een AOV wordt betaald;
  • jongeren (tot 25 jaar) zijn het minst vaak verzekerd;
  • vrouwen zijn minder vaak verzekerd dan mannen;
  • het vaakst wordt premie betaald in de sectoren bouwnijverheid, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en financiële dienstverlening. Het minst vaak in de sectoren ‘cultuur, recreatie en overige diensten’, ‘handel, vervoer en horeca’ en ‘verhuur van en handel in onroerend goed’.

Bron: CBS

Delen