• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Werkdruk in het onderwijs. Wat doen we eraan?

21 FEBRUARI 2017

Uit onderzoek blijkt dat veel werkers in het onderwijs de werkdruk als zeer hoog ervaren en dat burn-out op de loer ligt. Stress en uitputting blijken belangrijke thema’s te zijn in bijna elk medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Volgens Carel de Vries is het belangrijk om oog te hebben voor het individu en maatwerk te bieden.

Carel de Vries heeft ruim 25 jaar ervaring in het onderwijs op diverse niveaus: van docent, (interim) directeur tot bestuurder. De Vries -directeur van Eduxtens- wéét wat werkdruk in het onderwijs inhoudt, wat het met mensen doet. Ik ga in gesprek met Carel de Vries over de ontwikkelingen rondom werkdruk in het onderwijs en op welke manier jij met werkdruk om kunt gaan.

Welke ontwikkelingen zie je als het om werkdruk in het onderwijs gaat?
“Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt een verontrustend beeld naar voren van de onderwijssector. Bijna 40 procent van de werknemers in deze sector vindt dat er extra hard gewerkt moet worden.

Docenten ervaren zich emotioneel betrokken op hun werk en ervaren hun werk als belastend. Ruim een derde voelt zich leeg en 1 op de 7 zit tegen een burn-out aan door uitputting op het werk. Helaas blijkt ook dat er de afgelopen jaren weinig vorderingen zijn geboekt om werkdruk te verminderen, ondanks generieke maatregelen van de overheid zoals het verkleinen van klassen.”

Thema

Onderwerp

%

Werkdruk

Erg snel werken

32

 

Heel veel werk doen

57

 

Extra hard werken

39

Emotioneel belastend werk

Emotioneel moeilijke werksituaties

10

 

Emotioneel veeleisend werk

21

 

Emotioneel betrokken bij werk

25

Burn-out klachten

Burn-out klachten

18

 

Emotioneel uitgeput

17

 

Leeg voelen

36

 

's Ochtends moe voelen

19

 

Vergt veel om met mensen te werken

17

 

Uitgeput door werk

14

Wat is volgens jou de oplossing voor dit probleem?
“De oplossing zit hem niet in het nemen van generieke maatregelen. Nodig is individueel maatwerk omdat bij elke docent andere oorzaken kunnen spelen. Ik noem enkele belangrijke oorzaken die ik in mijn trainingspraktijk als coach veelvuldig tegenkom:

 • Uitstelgedrag: vaak worden ‘vervelende ’ klussen uitgesteld en niet afgemaakt
 • Perfectionisme: Alleen een 10 is goed genoeg waardoor veel werk blijft liggen.
 • Geen regie hebben/ pakken: je hebt het gevoel dat veel je overkomt …
 • Weinig planmatig werken. Je laat anderen het werk en de volgorde bepalen.

Om een goed beeld te krijgen, begin ik met een zogenaamde nulmeting. Daarbij breng ik in kaart in hoeverre de deelnemer ontspannen is, regie heeft, goed plant, effectief vergadert en slim met e-mails omgaat. De inhoud van de drie (groeps) trainingen wordt afgestemd op de nulmeting. Bovendien ga ik bij de drie individuele coachingsgesprekken in op de geconstateerde knelpunten.”

Heb je een tip voor mensen die een hoge werkdruk ervaren?
“Ik kom vaak overvolle ‘Postvak IN-s’ tegen; tot wel meer dan 5000 e-mails in de Inbox (al dan niet afgehandeld). Hierdoor heb en houd je het druk in je hoofd. Mijn tips om dit probleem op te lossen zijn:

 1. Maak een map ”Emails-oud” aan en verplaats alle mails uit je Postvak-IN hiernaartoe.
 2. Lees vanaf nu elke dag 1x je email (en niet vaker zoals op je smartphone, tablet, laptop …);
  bij voorkeur op vaste tijden (bijvoorbeeld begin van de ochtend)
 3. Beantwoord korte e-mails direct.
 4. Plan e-mails die je meer dan 2 minuten vergen in je agenda in ter afhandeling en voer die op een later tijdstip uit
 5. Verwijder afgehandelde e-mails meteen of (indien noodzakelijk) bewaar ze in een map; zorg voor een goede mappenstructuur
 6. Doe dit elke dag zo opnieuw!

Het resultaat is dat je elke dag bij bent met een lege Inbox. Het geeft je meer rust en werkplezier!

Feitelijk heb je hiermee uitstelgedrag aangepakt, pak je regie (jij bepaalt wanneer je je e-mails leest en uitvoert) en werk je planmatiger.”

Je geeft training om te leren omgaan met werkdruk. Kun je wat vertellen over jouw aanpak?
“Ik verzorg met Eduxtens maatwerkoplossingen voor het onderwijslandschap door trainingen en individuele coachingstrajecten. Eduxtens richt zich op docenten, leerkrachten, teamleiders en directeuren in het primair onderwijs (PO), voortgezet en hoger onderwijs (VO, MBO, HBO). We streven daarbij voortdurend naar het aanpakken van de onderliggende problemen en geven daarbij veel praktische tips en oplossingen.

De kracht is dat de drie trainingen en de drie individuele coachingsgesprekken verdeeld zijn over 2 à 3 maanden zodat het geleerde ook leidt tot daadwerkelijke gedragsverandering!”

Bij de training over werkdruk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is werkdruk, in- en externe oorzaken; Incidentele en structurele oorzaken van werkdruk
 • Regie houden, grenzen stellen en Tijd besparen
 • Plannen, pro-actief, prioriteiten stellen, samenwerken en delegeren
 • Effectief vergaderen, vergaderstructuur
 • 2-minuten regel
 • Aanpakken van een groot probleem / uitstelgedrag
 • Zelfevaluatie
 • Omgaan met / voorkómen van piekbelastingen
 • SMART zijn
 • Urgentie versus belangrijk: Prioriteitenmatrix
 • Effectief omgaan met emails

“Bij de trainingen gaan we na wat deelnemers zelf aan oplossingen kunnen bijdragen en we meten de resultaten daarvan. Zie als voorbeeld de figuur hieronder waarbij een deelnemer zijn score vóór en na de training ziet. In dit geval heeft hij grote vorderingen gemaakt bij het hanteren van emails, het plannen en prioriteiten stellen en bij het besparen van tijd."

“Ik stel mijn kennis en ervaring beschikbaar om de leden van de RMU sector Onderwijs verder te brengen door het verzorgen van trainingen over werkdruk en het uitvoeren van interim functies op directieniveau.”

Neem voor meer informatie en aanmelden voor deze training contact op met Gerlinda van Dam.

Gerlinda van Dam is receptioniste en coördinator cursussen bij de RMU.
E gvandam@rmu.nu | T (0318) 54 30 30Delen