• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Werken in de winter

27 FEBRUARI 2018

Je breekt je been tijdens het skiën of je hebt een diepe snee na een schaatsongelukje. Helaas, je kunt niet werken. Kun je jezelf dan ziekmelden of heb je dubbele pech?

Je kunt je ziekmelden. Een werkgever is wettelijk verplicht om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid maximaal 2 jaar lang ten minste 70 procent van het loon door te betalen. Volgens artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek hoeft de werkgever géén loon door te betalen als de ziekte van de werknemer door zijn opzet veroorzaakt is. Deze opzet van de werknemer moet écht gericht zijn op het ziek worden. Daarom geldt dat opzettelijk risicovol gedrag, zoals bij sommige sporten het geval is, niet tot verlies van aanspraken leidt. Als werknemer heb je dus bijna altijd recht op doorbetaling van je loon, ook als arbeidsongeschiktheid het gevolg is van roekeloos gedrag. Je been breken tijdens het skiën levert dus niet nóg meer pech op!

Maakt het nog uit wat voor werk je doet of waar je werkt?
Dat maakt niet uit. De hoofdregels uit het Burgerlijk Wetboek gelden altijd. Wel mag de werkgever je andere werkzaamheden opdragen. Met een gebroken been kan je dan geen werk doen waarbij je voortdurend moet lopen, maar je kunt mogelijk wel achter een bureau aan de slag. Het is trouwens aan te bevelen dat je de bedrijfsarts om advies vraagt over welke werkzaamheden je wel zou kunnen uitvoeren.

Hebben werknemers ook recht op ijsvrij?
Nee, helaas niet! Wel gelden in sommige sectoren, zoals de metaal en de bouw, dat er regels gelden voor het doorwerken in de buitenlucht bij bepaalde temperaturen of overlast door vorst of sneeuw. Zo’n regeling is opgenomen in de cao die dan van toepassing is.

Is een werkgever verplicht om warme dranken en thermokleding te verstrekken als het zo koud is en je buiten werkt?
Dat is afhankelijk van de cao waaronder je valt. Zo is er in de cao voor de bouw geregeld dat als de werkgever besluit door te werken op vorstdagen, doelmatige winterkleding aan de werknemer dient te verstrekken, zoals thermo ondergoed en helmmutsen. Is er geen specifieke regeling opgenomen in de cao, dan moet een werkgever toch ‘goed werkgeverschap’ tonen. Een werkgever kan niet van een werknemer verwachten dat deze alle weersomstandigenheden trotseert zonder dat de werkgever beschermende kleding aanbiedt.

Vergoedt de werkgever mijn winterbanden en sneeuwkettingen?
Een werkgever is niet verantwoordelijk is voor de kosten van de winterbanden, maar heeft wel de taak om letselschade van de werknemer zo veel mogelijk te voorkomen en de werkgever dient het loon bij arbeidsongeschiktheid door te betalen. Maakt u gebruik van een auto van de zaak/leaseauto, dan is het dus zeker aan te raden afspraken te maken over winterbanden en in uiterste gevallen sneeuwkettingen. De werkgever heeft er immers zelf ook belang bij dat werknemers zo veilig mogelijk de weg op gaan.

Tekst: RMU

Delen